Nuorten syöpään sairastuneiden naisten palkat jäävät jälkeen diagnoosin jälkeen

nainen puhaltaa käsistään lunta lumisessa maisemassa

Alle 35-vuotiaiden syöpään sairastuneiden naisten tulotaso tippuu verrattuna samanikäisiin naisiin, joilla ei ole syöpää. Tulokset käyvät ilmi UMC Amsterdamin ja Deloitten marraskuussa 2018 julkaistusta kyselyselvityksestä. Kyselyn tilasi hollantilainen oPuce-säätiö.

Kyselyssä verrattiin yli 64 000 syöpään sairastuneen henkilön palkka- ja työllisyyskehitystä Alankomaissa. Tuloksia verrattiin samanikäisiin, joilla ei ollut syöpädiagnoosia. Vertailussa ei havaittu eroja palkkakehityksessä, mutta erot ilmenivät alaryhmissä. Alle 35-vuotiailla naisilla palkkakehitys tyssää suhteessa samanikäisten kontrolliryhmään. Nuorten miesten kohdalla erot eivät ole yhtä merkittäviä.

Viiden vuoden aikajaksolla nuoret syöpään sairastuneet naiset menettivät 13 prosenttia tuloistaan. Kyselyssä syöpään sairastuneet ansaitsivat keskimäärin 1002 euroa vähemmän kuin kontrolliryhmä viiden vuoden aikana. Alle 35-vuotiailla sairastuneilla naisilla tulos oli 1905 euroa vähemmän. Lisäksi syöpään sairastuneiden naisten kokoaikaisten työsopimusten määrä laski, kun taas kontrolliryhmällä näkyi nousua sopimusten määrässä. Korkeasti koulutetuilla naisilla erot eivät olleet merkittävät.

Mistä erot johtuvat?

Sitä ei tiedetä mistä erot johtuvat. “Tätä ei ole selvitetty”, sanoo itsekin syövän sairastanut Isabelle Lebrocquy oPuce-säätiöstä. Säätiö tekee työtä syöpäselviytyjien työllistämisen eteen. Selvityksen tulokset vahvistavat oPucen asiakkailta saatuja havaintoja ja kokemuksia. Lebrocquyn mukaan tarvitaan seurantatietoa syistä ja selittävistä tekijöistä.

Tiedän monia naisia, jotka ovat yllättäen joutuneet tulemaan toimeen vähemmällä, saavat sosiaaliavustuksia tai ovat hyvin riippuvaisia perheestään tai ystävistään. Kaikilla ei ole yhteiskunnan turvaverkkoa.

Isabelle Lebrocquy, oPuce

Myös vähemmän koulutetut, hotelli- ja ravintolatyöntekijät sekä määräaikaiset työntekijät ovat toimeentulon ja talouden osalta huonommassa asemassa kuin syöpädiagnoosin saanut keskimäärin.  

Joissakin tapauksissa syöpädiagnoosin saaneessa ryhmässä näkyi positiivista kehitystä suhteessa kontrolliryhmään. Esimerkiksi vähemmän koulutetuilla sairastuneilla toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten määrä kasvoi nopeammin kuin kontrolliryhmässä. Myös palveluammateissa täysipäiväisten työsopimusten määrä kasvoi enemmän syöpädiagnoosin jälkeen. Syitä tähän ei tiedetä.

Terveystaloustieteilijä Wim Grootin mukaan selvityksen tulokset ovat ‘jotain uutta’. ”Selvityksen avulla saadaan uutta näkemystä asiasta, johon ei aikaisemmin ole kiinnitetty paljoa huomiota. ”Tiedämme että sairastuminen vaikuttaa urakehitykseen, mutta asia on jäänyt vähäiselle huomiolle tieteellisessä kirjallisuudessa.”

Monia kysymyksiä

Selvitys nostaa esille kysymyksiä siitä miksi nuoret naiset tienaavat vähemmän, toteaa Groot. Työskentelevätkö he vähemmän ja mikä rooli on syrjinnällä? Seurantatutkimuksen tulee vastata pohdintoihin, jotta päästään syiden jäljille.

Lebrocquy toivoo että joka tapauksessa tutkimus on keskustelun alku ja että enemmän huomioidaan syöpäselviytyjien työllistymiskysymyksiä.

Kooste ja suomennos: Emma Andersson

Lähteet: Deloitte, RTL Nieuws, Trouw


Viime lokakuussa ilmestyi Journal of Cancer Survivorship -julkaisussa myös artikkeli Financial toxicity is more than costs of care: the relationship between employment and financial toxicity in long-term cancer survivors (2018). Tutkimus vahvisti että työttömyys on merkittävästi sidoksissa taloudellisiin ongelmiin. Otannassa olleista 2931 eri syöpiin sairastuneista työikäisistä henkilöistä 22 % raportoi taloudellisista haitoista syövän takia. Ilman työtä olevien riski kärsiä talousvaikeuksista oli suurempi kuin työssä käyvillä.

Suurin todennäköisyys taloushaittoihin oli tutkimuksessa esim. miehillä, nuorilla, naimattomilla, vähän koulutetuilla tai palkattomassa työssä käyvillä. Tyvisolusyöpään sairastuneilla oli pienempi riski kärsiä taloudellisesti, kun taas hematologiseen tai paksusuolen syöpään sairastuneilla riski oli korkein.