Osataanko jäljellä olevaa työkykyä hyödyntää työkyvyttömyyseläkkeen hylkäämisen jälkeen?