Ajankohtaisia opinnäytetöitä

huone täynnä kirjapinoja

Vuoden 2019 aikana on ilmestynyt kaksi opinnäytetyötä syöpään tai työelämään liittyen.

Minna Nurmi: Työterveyshuollon tuki syöpään sairastuneen työhönpaluussa (Turku AMK)

”Syöpäpotilaiden määrä Suomessa on lisääntynyt ja yhä useampi syöpään sairastunut on työikäinen. Syövän hoito on kehittynyt, sen tulokset ovat parantuneet ja moni syöpään sairastunut palaa syöpähoitojen jälkeen takaisin työelämään. Syöpä ja syöpähoidot vaikuttavat monella tavalla sairastuneen työ- ja toimintakykyyn. Työterveyshuolto tavoittaa suuren osan työikäisistä ja työterveyshuollolla on tärkeä rooli työkyvyn arvioinnissa ja onnistuneen työhönpaluun tukemisessa. Tämän kehittämisprojektina toteutetun opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työterveyshuollon tukea syöpään sairastuneen työntekijän työhönpaluun prosessissa, lisätä työterveyshuollon henkilöstön ymmärrystä tuen tarpeesta sekä edistää työterveyshuollon toimintamallien yhtenäistämistä. Tarkoituksena oli luoda malli työterveyshuollon tuesta syöpään sairastuneen työntekijän työhönpaluussa.”

Minna Nurmen opinnäytetyön tiivistelmästä

Samu Ahola & Saija Jääskeläinen & Paula Pökkylä: Syöpäsairaan potilaan ohjauksen tarkistuslista hoitohenkilökunnan käyttöön (OAMK)

Tarkistuslistaa voivat syöpään sairastuneet tai heidän läheisensä hyödyntää esimerkiksi potilas-lääkäri -asioinnissa.

”Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa tarkistuslista syöpäpotilaiden ohjauksen tueksi hoitohenkilökunnan käyttöön. Opinnäytetyö on toteutettu tilaustyönä Suomen Syöpäpotilaat ry:lle. Työn tarkoituksena oli tuottaa jo olemassa olevan tiedon pohjalta ohjauksen keskeisimpiä asiasisältöjä kokoava tarkistuslista syöpäpotilaiden ohjaukseen. Tarkistuslistan keskeinen tavoite on monipuolistaa ja yhtenäistää potilasohjausta. Koska tarkistuslista on ohjauksen tukena käytettävä työkalu, sitä ei ole pyritty tiivistämään sisällöllisesti liikaa. Näin ollen tarkistuslista on kohtuullisen laaja. Tarkistuslista muotoiltiin kerätyn aineiston perusteella ohjauksen eri osa-alueiksi.”

Aholan, Jääskeläisen ja Pökkylän opinnäytetyön tiivistelmästä

Antoisaa lukukokemusta!