Ammattilaisille

tiimityö suunnittelu värikäs

Käytännön vinkkejä työn ammattilaisille, esihenkilöille ja työyhteisöille, työterveyshuollolle ja muille sairastuneen kohtaamiseen, keskusteluiden tueksi sekä ohjeita rekrytointiin. Lisäksi tietoa työhön paluun tukemiseen ja yhteydenpitoon sairausloman aikana.

Vuonna 2015 syöpään sairastui Suomen Syöpärekisterin mukaan 33 000 suomalaista. Heistä noin yksi kolmasosa on työikäisiä. Youth Cancer Europen mukaan Euroopassa on yli 10 miljoonaa syöpään sairastunutta ja vuosittain noin 1,4 miljoonaa työikäistä saa syöpädiagnoosin. 

Vaikka sairastuneita on yhä enemmän, on myös syövästä selvinneiden määrä kasvanut, mikä näkyy työelämässä. Yhä useampi syöpäselviytyjä (engl. Cancer Survivor) palaa sairastumisen jälkeen töihin joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisena. Osa hoidoista mahdollistaa työskentelyn niiden aikana ja toisaalta hoitojen kehittyessä moni parantumatonkin syöpätyyppi on rinnastettavissa krooniseen sairauteen, jonka kanssa voi hyvin jatkaa työelämässä. Tarinoita on yhtä paljon kuin syöpään sairastuneita.

Työ on tärkeä osa yksilön elämää. Syöpään sairastuminen ei ole pelkästään toipumista fyysisistä hoidoista. Työyhteisön tuki ja hyvin suunniteltu työhön paluu ovat merkittävässä roolissa syöpään sairastuneen työkyvyn palautumisessa.

Jos raha, sosiaalietuudet tai potilaan oikeudet herättävät kysymyksiä, Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu auttaa.

Esihenkilön tietopaketti ja palvelut työnantajalle

Suomen Syöpäpotilaat ry:n Minä, syöpä ja työ -hanke on tuottanut esihenkilöille tietopaketin sairastuneen työntekijän kohtaamiseen ja tukemiseen.

Tilaa esihenkilön tietopaketti ja lue lisää tuen sanoittamisesta sekä mitä työnantajan on hyvä tietää töihin paluun suunnittelussa. Tutustu mitä muita palveluita työnantajalle on tarjolla.

Lisätietoa:

  • Syöpäjärjestöt: Kaikki syövästä -neuvontapalvelut
  • Syöpäjärjestöt voi myös tukea syöpään sairastuneita erilaisilla taloudellisilla avustuksilla
  • Maksuton etuusneuvontapuhelin palvelee keskiviikkoisin klo 15-17 numerossa 0800 411 303. Neuvonta on tarkoitettu syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Kysymyksiä voi herätä esimerkiksi seuraavista aiheista:

Vaikkapa automekaanikot tähtäävät työssään eniten siihen, mikä osa on korjattava. Tämä lienee tehokasta syyn kuntoon saattamista, mutta asiakkaan kannalta keskeistä on kuitenkin viasta aiheutuva vaiva ja haitta eikä itse vika. Joskus auto toimii ja kuljettaa paikasta toiseen, vaikka sen moottori kuluttaisi liikaa öljyä. Syyn korjaamisen – moottorin vaihtamisen – sijaan voidaan pärjätä pitkäkin aika lisäämällä öljyä. Terveydenhuollon esimerkki samasta asiasta: kenenkään mielestä ei varmaankaan tunnu järkevältä lähteä pidentämään tai lyhentämään eripituisten jalkojen luita, vaikka tällainen korjaava hoito on olemassa, mikäli samaan tulokseen eli haitan poistamiseen päästään lisäämällä toiseen kenkään pohjallinen. Hoitojen tarkoituksena ei siis läheskään aina ole korjata rikki mennyttä osaa tai fysiologiaa, vaan poistaa vian aiheuttama haitta ihmisen toimintakyvylle.

Kirmo Wartiovaara, ”Miksi minä? Syöpäsolun tarina”