Terveydenhuollon ammattilaisille

Esite Terveydenhuollon ammattilaisille työikäisen syöpään sairastuneen työelämään paluun tueksi kansikuva

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille työikäisen syöpään sairastuneen työhön paluun tueksi. Lataa esite ja tutustu alta löytyvään tietopakettiin sekä lähdeviitteisiin.

Terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäväksi on julkaistu esite ”Syöpään sairastuneen työelämään paluun tuki – Työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille”.

Mitä työelämään paluun keinoja on ja mistä niitä haetaan? Mitkä etuudet on hyvä ottaa huomioon? Miten ammattilaiset voivat edistää sairastuneen kuntoutumista? Mitä akuutteja tai myöhäishaittoja syövästä tai sen hoidosta voi aiheutua sairastuneelle?

Esite on tarkoitettu ensisijaisesti erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon lääkäreille, mutta siitä on apua myös muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Lataa tai tilaa esite oman työsi tueksi (uudistettu 20.12.2022)

Joulukuun 2022 päivitys koskee ainoastaan osasairauspäivärahaa 1.1.2023 alkaen.

Painetun esitteen voi tilata Suomen Syöpäpotilaat ry:n oppaista. Esitteestä on saatavilla myös ruotsinkielinen versio ”Verktyg för hälsovårdspersonal för att stöda personer som insjuknat i cancer att återgå till arbetet” (ladattavissa & tilattavissa).

Esitteen sisällöstä on vastannut työterveyslääkäri Johanna Häggblom (Työplus Oy). Sisältötyötä ovat tukeneet myös syöpätautien erikoislääkäri, LT, tutkijatohtori ja kliininen opettaja Sanna Iivanainen (Oulun yliopisto / Oulun yliopistollinen sairaala), työterveyden professori Leena Ala-Mursula (Oulun yliopisto) ja erityisasiantuntija Emma Andersson (Suomen Syöpäpotilaat ry).

Esitteen toteutusta ovat tukeneet AstraZeneca, MSD ja Novartis.

Sairastuneelle: Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut -esite

Esitteessä on tiivistetysti tietoa mitä palveluita ja etuuksia työikäiselle syöpään sairastuneelle on tarjolla. Mukana on myös muistilista siitä, mitä on hyvä huomioida diagnoosin jälkeen, hoitojen aikana ja kuntoutusvaiheessa.

Esite on ladattavissa pdf-muodossa ja tilattavissa suomeksi ja ruotsiksi paperisena versiona.

Kela 7.12.2021: Sairauspäivärahaa pitkään saavien kuntoutustarpeen selvittämistä tehostetaan

”1.1.2022 sairausvakuutuslakiin tulee muutos, jonka myötä Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää. Näitä ajankohtia kutsutaan sairauspäivärahakauden tarkistuspisteiksi.  Kuntoutustarpeen selvittämistä tehostamalla halutaan ehkäistä pitkittyviä työkyvyttömyyksiä ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan. Näillä toimenpiteillä edistetään asiakkaan työhön palaamista ja ehkäistään työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista.”

Kela: Työterveyshuollon lausunto työhön paluun mahdollisuuksista (pdf).

Vastuullinen työkyvyn tuki -hankkeen (TYÖOTE) toimintamallit

Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE) -hankkeessa tehostetaan työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä levittämällä Keski-Suomessa käytössä oleva toimintamalli koko Suomeen. TYÖOTE-hanke jatkaa OTE7-hankkeessa (ns. Keski-Suomen malli) ja TYÖKE-hankkeessa vuonna 2017 aloitettua ja vaikuttavaksi havaittua työtä.

vastuullinen työkyvyn tuki -hankkeen (TYÖOTE) toimintamallin kuvaus
TYÖOTE-toimintamalli. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, yksityisten toimijoiden ja työterveyshuollon rooli suhteessa työikäisen työhönpaluuseen tai työkyvyttömäksi toteamiseen. TYÖOTE-hankkeessa jalkautetaan tämä uusi toimintamalli Suomen kaikkiin sairaanhoitopiireihin. Toimintamallissa oleellista on järjestelmällisesti tapahtuva yhteydenotto erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon. Parhaiten tämä toteutuu tietojärjestelmien välisellä e-lähetteellä, jonka käyttöä edistetään hankkeessa. Kuvio muokattu alun perin Suomen Lääkärilehdessä 2019;74(17)1048-1051 julkaistusta kuvasta.

Kelan pikaopas lääkäreille: potilaan työkyvyttömyys

Pikaoppaasta tietoa, mitä lääkärin tulee ottaa huomioon, kun potilaan työkyvyttömyys pitkittyy. Kun kirjoitat lääkärintodistusta tai -lausuntoa, muista ottaa huomioon myös:

  • työpaikan tarjoamat mahdollisuudet muokata työtä vastaamaan työkykyä
  • osasairauspäiväraha
  • potilaan mahdollisuudet kuntoutukseen.

Lähde: Kela

Suomen Syöpäpotilaat ry:n potilasoppaat ja -verkostot

Materiaaleissa on muitakin Syöpä ja työelämä -teeman julkaisuja. Suomen Syöpäpotilaat ry:n sivulta löydät myös potilasoppaiden tilauslomakkeen yhteisöille. Voit myös ladata oppaat ja esitteet pdf-muodossa.

Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää 25 suljettua verkostoa Facebookissa (syöpäkohtaisia ja temaattisia). Ryhmät tarjoavat vertaistukea ja tietoa sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Lisätietoa ammattilaisille

Kuuntele Syöpä ja työ -podcastin jakso kuntoutuksesta ja työkyvyn arvioinnista: vieraana Sanna Iivanainen

Lähdeviitteet