Esihenkilön tietopaketti saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Tukea ja työkaluja työnantajille sairastuneen työntekijän kohtaamiseen Esihenkilön tietopaketissa. Keinoja tuen sanoittamiseen, poissaolon käsittelyyn työyhteisössä ja työhön paluun suunnitteluun.

Tärkeämpää kuin pohtia mitä voisi sanoa on etsiä yhdessä ratkaisuja. Älä vähättele toisen kokemusta jakamalla omia kokemuksia sairauksista.

Esihenkilön tietopaketti

Hyvä esihenkilö, tukea on tarjolla sairastuneen kohtaamiseen ja tuen sanoittamiseen. Tietopaketti soveltuu myös muihin kuin esimerkiksi syövän aiheuttamaan sairauspoissaoloon.

Miksi työhön paluun tuki on tärkeää?

  1. Kolmasosa syöpädiagnoosin saaneista on työikäisiä (n. 11 000 tapausta vuosittain). Tällä hetkellä tunnetaan yli 200 syöpätyyppiä: hoidot ja niiden vaikutukset ovat yksilöllisiä, niin ovat myös elämäntilanteet. Samankin syöpädiagnoosin saaneiden tilanteet voivat olla kovin erilaisia. Yli puolet sairastuneista palaa töihin vuoden sisällä diagnoosista. 
  2. Työ on monelle tärkeä osa identiteettiä. Työhön paluun tuki voi olla osa kuntoutusta. 
  3. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ja säästöt työkyvyttömyyseläkkeissä, jos työntekijän on mahdollista palata töihin. 
  4. Työhön paluun suunnittelu voidaan aloittaa jo diagnoosin jälkeen työntekijän toiveet huomioiden. Yhteydenpidon kautta työntekijä kokee että hänestä välitetään ja hän on osa työyhteisöä. 
  5. Yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa on hyvä ajoissa kartoittaa työkykyä ja tehdä tarvittavia muutoksia työnkuvaan, joustaa työajassa tms.

Lataa tietopaketti

Tietopaketti on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi. Ota hyvät vinkit talteen ja jaa tietoa työyhteisöissä.

Koulutusta työyhteisöille

Minä, syöpä ja työ -hanke tarjoaa työyhteisöille koulutusta sairastuneen työntekijän tukemisesta. Olemme käytettävissä myös esityksiin ja puheenvuoroihin tilaisuuksissanne.