Henri Hämäläinen Vuoden vapaaehtoiseksi

VV2018-kansikuva_äänestys

Suomen Syöpäpotilaat ry:n Vuoden vapaaehtoinen 2018 -ehdokkaana on helsinkiläinen Henri Hämäläinen. Äänestää voi lokakuun ajan Kansalaisareenan kampanjasivulla.

[Scroll down for information in English]

Vapaaehtoistoiminta on ollut tärkeässä roolissa Henrin elämässä siitä lähtien kun hän nuorena poikana yli 25 vuotta sitten lähti mukaan vapaapalokuntatoimintaan (Oitbacka FBK-VPK). Hän on edelleen aktiivinen ja ylpeä vapaapalokuntalainen.

Vuonna 2016 Henrillä todettiin krooninen leukemia. Alun vakavien komplikaatioiden jälkeen hän tuli mukaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n verkostotoimintaan vertaisena. Nopeassa tahdissa hänestä tuli potilasaktiivi, joka on mukana ideoimassa uusia toimintamuotoja, osallistuu KML-potilaiden edustajana kansainvälisen potilasjärjestön kokouksiin ja välittää tietoa eteenpäin kotimaisessa verkostossa.

Henri on myös antanut kasvonsa ja oman tarinansa Minä, syöpä ja työ -hankkeen ajamille asioille – sille, että syöpää sairastavanakin on mahdollista jatkaa työelämässä. Hän on ollut puhujana vertaistapahtumassa, kuvannut ja editoinut videon koulutuskäyttöä varten ja on tulossa syksyn mittaan mukaan niin työterveyshuollon koulutustilaisuuksiin kuin työelämähankkeen Hyvänlaatuinen työ -seminaariin.

Henri on loistava esimerkki siitä, että syöpään sairastunut on ihminen, jolla on elämässään kaikenlaista: perhe, työ, vapaaehtoistyö, urheilu – ja se syöpä. Kaiken tämän mahduttaminen elämään vaatii yhdistelykykyä ja sitä Henriltä löytyy. Tästä todistaa hänen kolmas vapaaehtoisuuden areenansa oman pojan jääkiekkojoukkueen valmentajana.


Henri osallistui 29.9.2018 hematologisten syöpien verkostotapahtumaan Helsingissä ja vastasi muutamaan kysymykseen:

Mikä sai sinut lähtemään vapaaehtoistoimintaan?

Lähdin mukaan jo 25 vuotta sitten. Mutta varsinaisesti oma sairastuminen ja siitä toipuminen motivoi auttamaan ja se että itse olisin kaivannut lisää apuja sairastumisen ja toipumisen vaiheessa.”

Mitkä ovat olleet vapaaehtoishommien kohokohtia?

Ei ole mitään yksittäistä kohokohtaa. Yleensäkin toisen auttaminen.

Mikä sinua motivoi?

Ehdottomasti positiivinen palaute tekemästäni vapaaehtoistyöstä sekä se, että jos pystyy vastaamaan toisen esittämiin kysymyksiin ja auttamaan.

Vuoden vapaaehtoista voi äänestää 1.10. klo 8 alkaen aina 31.10. klo 23.59 asti. Lisätietoa Kansalaisareenan Vuoden vapaaehtoinen -sivuilla. Yleisöäänestyksen pohjalta raati valitsee Vuoden vapaaehtoisen kymmenen eniten yleisöääniä saaneen joukosta. Vuoden 2018 vapaaehtoinen palkitaan Vapaaehtoistoiminnan messuilla lauantaina 1.12.2018 Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla.

Seuraa myös Suomen Syöpäpotilaat ry:n somekanavia, esim. Facebook-tapahtuma.

#vuodenvapaaehtoinen2018 #VV2018 #kansalaisareena #suomensyöpäpotilaat

© Kuva: Henri Hämäläinen

Volunteer of the Year 2018 voting

Vote for Henri Hämäläinen (Helsinki) in the Volunteer of the Year 2018 voting organized by the Kansalaisareena – Citizen Forum in the period of 1-31 October 2018. More information in Finnish at Kansalaisareena.

Voluntary work has played an important role in Henri’s life ever since he joined a voluntary fire brigade (Oitbacka FBK-VPK) at a young age over 25 years ago. He is still an active and a proud voluntary fireman.

In 2016, Henri was diagnosed with chronic leukemia. After having overcome severe complications in the early stages of the treatment, Henri joined a peer group at the Association of Cancer Patients in Finland (Suomen Syöpäpotilaat ry) as a support person. Very soon he became an active member who is involved in creating new ways of working, participates in international meetings as a representative for CML patients, and conveys messages through the local network in Finland.

Henri has also given his face and story to the messages that the ”Me, cancer and work” project is driving: a cancer patient can continue working. Henri has spoken in a peer event, created a video for educational use and will, during the course of the autumn, join training sessions organized for occupational health professionals as well as speak at the seminar “Hyvänlaatuista työtä etsimässä” as part of the Me, cancer and work initiative.

Henri is an excellent example illustrating that cancer patients are persons that have many things going on in their lives: family, work, volunteering, sports – and cancer. Fitting all of that in one’s life requires organizational skills and Henri has that. One more proof of that is his third area of volunteering: coaching his son’s ice hockey team.