Irlanti: Lähes puolella syöpä vaikuttaa negatiivisesti uraan