Irlanti: Lähes puolella syöpä vaikuttaa negatiivisesti uraan

apilanlehtiä tummasävytteisessä metsässä

Economic and Social Research Institute (ESRI Dublin) julkaisi yhteistyössä Irlannin Syöpäyhdistyksen kanssa raportin “Returning to Employment Following a Diagnosis of Cancer” helmikuussa 2021.

Raportissa oli mukana kyselyselvitys, johon vastasi 377 viime vuosikymmenen aikana syöpään sairastunutta. Kyselystä ilmeni, että lähes puolet vastaajista koki sairastumisen vaikuttaneen negatiivisesti urakehitykseen. Erityisesti vaikutus näkyi naisilla, nuorilla työntekijöillä, yksinyrittäjillä ja julkisen sektorin työntekijöillä.

Lähes puolet (46 %) työelämään palanneista kertoi terveydellisistä haasteista, jotka vaikuttivat mahdollisuuteen palata töihin. Yleisellä tasolla moni totesi saaneensa paljon tukea työnantajaltaan ja esihenkilöltä töihin paluun jälkeen. Kolmanneksella töihin paluu näkyi pienempänä palkkana tai tulospalkkiona (11 %) tai heidät ohitettiin ylennyksissä (7 %). 

Moni vastaaja kertoi osa-aikatyön mahdollistaneen paluun työelämään (44 %), samoin moni sai tukea työkavereilta (43 %) tai työnantajalta/esihenkilöltä (41 %). 

Anne Marie Davy, 55, Galwaysta palasi töihin 2018 ison leikkauksen jälkeen ja sanoo voivansa samaistua palattuaan töihin moniin selvityksen löydöksiin. 

Halusin palata normaaliin, sillä oli minulle merkitystä, mutta sain kokea syövän aiheuttamaa stigmatisointia. On turhauttavaa, kun ihmiset tekevät oletuksia siitä, mihin minä kykenen ja mihin en. Koen, että moni samassa tilanteessa voi joutua olemaan oman onnensa nojassa.

Anne Marie Davy

Anne Marien tapauksessa, kuten reilulla neljäsosalla kyselyyn vastanneista, tärkeimpänä syynä töihin paluussa oli pitää kiinni tai palauttaa normaaliuden tunne, lähes neljä kymmenestä kertoo taloudellisten syiden olleen töihin paluun taustalla. Tähän seikkaan onkin kiinnitettävä huomiota, sanoo edunvalvonnan johtaja Rachel Morrogh Irlannin Syöpäyhdistyksestä: 

“Töihin paluu syöpädiagnoosin jälkeen on usein erittäin tärkeää sairastuneen kuntoutumiselle, sillä työ tarkoittaa monelle merkityksellistä tekemistä. On huolestuttavaa, että niin moni kokee joutuvansa palaamaan töihin aikaisemmin kuin olisivat toivoneet taloudellisista syistä. Tiedämme aikaisempien tutkimusten perusteella, että syöpä aiheuttaa taloudellista taakkaa sairastuneelle ja tämän läheisille.”

Rachel Morrogh

Kyselyselvityksestä ilmenee, että 53 %:lla vastaajista sairausloma oli sopivan mittainen suhteessa omiin toiveisiin, 38 %:lla lyhyempi kuin toivoi ja 9 %:lla pidempi kuin halusi. 

Irlannissa keltaiseksi ja siniseksi maalatut ovet muuten mustavalkoisessa kuvassa

“Julkaisimme sarjan suosituksia päättäjille, työnantajille ja ammattiliitoille Irlannissa. Olemme jo tuottaneet nettiin tietoa etuuksista ja palveluista heille, jotka ovat sairauslomalla tai palaamassa töihin.”

Dr. Sheelah Connolly, johtava tutkija ESRI:stä, kommentoi tutkimusta: “Tulosten perusteella voidaan todeta, että monella syöpään sairastuneella on suhteellisen myönteinen töihin paluun kokemus. Kuitenkin töihin paluu voi olla myös haasteellista monesta syystä, kuten esimerkiksi jos sairaudesta on jäänyt fyysisiä tai henkisiä terveyshaasteita. Työnantaja voi helpottaa töihin paluuta keskustelemalla avoimesti työntekijän kanssa ja tukemalla yksilön tarpeiden mukaisia joustoja.” 

Kyselyyn vastasivat syöpädiagnoosin vuosien 2010 ja 2020 välillä saaneet, joista 86 % oli palannut työelämään kyselyyn vastaamisen aikaan. 

Lisätietoa:

Vapaa suomennos lehdistötiedotteen ja webinaarin pohjalta: Emma Andersson

Kuvat: CC0 Pexels