Käsikirjasta tukea työnantajille

keltaisista lehdistä muodostettu vaahteranlehden muoto

Syöpäyhdistysten eurooppalaisen kattojärjestön – European Cancer Leagues (ECL) – potilastuen työryhmä on julkaissut käsikirjan ”How to Manage Cancer at Work”.

Käsikirjassa on vinkkejä miten tukea sairastunutta työntekijää, yhteydenpitoon sairauspoissaolon aikana sekä miten suunnitella työhön paluuta. Kirjassa on myös työkaluja tilanteisiin, jolloin paluu työhön ei enää ole mahdollista. Lue suomenkielinen tiedote julkaisusta.

Suomen Syöpäpotilaat ry:n ”Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hanke on ollut mukana käsikirjan valmistelussa.

“Tapaamisessa työterveyshuollon ja työnantajan kanssa koin että minun täytyy näytellä terveempää kuin mitä olin. Ajattelin että 100 % paluu oli ainoa vaihtoehto. Työnantaja ei pohtinut eri vaihtoehtoja töihin paluun suunnitteluun. Koin valmistelut raskaiksi.”

Työikäinen syöpään sairastunut

Uuden käsikirjan tarkoituksena on vastata työnantajien tarpeisiin kaikkialla Euroopassa – suuryrityksistä pk-yrityksiin ja kansalaisjärjestöistä julkishallintoon – sekä tuoda esiin selviytymisen ja elämänlaadun kysymyksiä.

Lue Syöpäjärjestöjen tiedote käsikirjasta. Seuraa somessa tunnisteilla #CancerAtWork #StopCanceratWork #EUCancerPlan #PSWG.

Vuodesta 2007 lähtien ECL:n potilastuen työryhmä on yhdistänyt syöpähoidon asiantuntijoita, jakanut tietoa ja tehnyt yhteistyötä käytäntöjen, oppaiden sekä tiedotusmateriaalien kehittämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi ja syövän hoidon laadun parantamiseksi Euroopassa.


Suomeksi työnantajille löytyy tietoa Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamasta esihenkilön tietopaketista, joka on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa

Emma Andersson
Suomen Syöpäpotilaat ry, työelämähanke
emma.andersson@syopapotilaat.fi

Anu Kytölä
Suomen Syöpäyhdistys ry, viestintä
anu.kytola@cancer.fi