Kykyviisari tukemassa itsearviointia

Moni Minä, syöpä ja työ -hankkeeseen osallistunut on täyttänyt Työterveyslaitoksen Kykyviisari-itsearviointityökalun. Kykyviisaria on hyödynnetty sekä yksilö- että ryhmäasiakkailla, esimerkiksi keskustelun avaajana oman työ- ja toimintakyvyn tunnustelussa. Tutustu tuloskoosteeseen.

Alkukyselyn on täyttänyt 31.1.2020 mennessä yhteensä 82 henkilöä sekä alku- ja seurantakyselyn 32 henkilöä. Alla yhteenveto vastaajien taustatiedoista.

Moni vertaisryhmään osallistuja on siinä vaiheessa, että jaksaa tulla hankkeen toimintoihin. Kuntoutuminen voi olla pitkällä ja vointi hyvä. Kaikilla ei ole työpaikkaa, jonne palata töiden jälkeen tai on työsuhde, mutta tarvitsee tukea työelämässä jaksamiseen. Tämä näkyy myös Kykyviisari-tuloksissa.

Syövällä voi olla myöhäisvaikutuksia ja vaikutusta sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Suhtautuminen työhön voi myös muuttua sairastumisen myötä.

Vertailua alku- ja seurantakyselyn koetussa toiminta- ja työkyvyssä.

Yhteenvetoa kokonaistilanteesta.

Voit myös itse kokeilla Kykyviisaria. Kykyviisariin vastaaminen kestää 10-20 minuuttia. Kyselyn täytettyään vastaaja saa henkilökohtaisen palautteen vastaustensa perusteella.

Lähde ja kuvat: Työterveyslaitos