Kysely: Työikäisten kokemukset tuen tarpeesta

kyselyn ilmoituskuva valkoinen teksti sinisellä pohjalla

Kartoitamme kokemuksia tuen tarpeesta sairastumisen jälkeen. Mitä tukea olet saanut, missä vaiheessa sait tukea ja millaista tukea olisit kaivannut? Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa potilaslähtöisen palvelun kehittämiseen ja tuoda esiin syöpään sairastuneen äänen.

Kysely on tarkoitettu työikäisille syöpään sairastuneille. Vastausaikaa on perjantaihin 12.4.2019 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kyselyssä on 6 taustakysymystä ja 9 avointa kartoituskysymystä. Lähetä valmis kysely painamalla yhteenvetosivun alla Valmis-painiketta. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tulosten raportoinnissa yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Tuloksia käsittelevät vain Suomen Syöpäpotilaat ry:n työntekijät sekä ulkopuolinen opinnäytetyön tekijä. Tuloksia hyödynnetään Suomen Syöpäpotilaat ry:n kehittämistyössä, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä opinnäytetyössä.

Linkki kyselyyn

Lämmin kiitos vastauksestasi ja antoisaa kevään odotusta.

Ystävällisin terveisin,
Minä, syöpä ja työ -hankkeen työntekijät

Lisätietoja kyselystä:
Emma Andersson, projektipäällikkö
Suomen Syöpäpotilaat ry
emma.andersson@syopapotilaat.fi
045 104 5836