Kyselyselvitys: Valtaosalla tulot laskevat syöpädiagnoosin jälkeen

pöydälle levitettynä iso kasa euroseteleitä

Syöpä ja sen hoito vaikuttavat työ- ja toimintakykyyn. Osa-aikatyö tukee sairastuneen jaksamista, käy ilmi Suomen Syöpäpotilaat ry:n toteuttamasta Syöpä ja työelämä -kyselystä huhti-toukokuussa 2023 (796 vastausta).

Syöpä vaikuttaa toimeentuloon: vajaan 70 %:n tulot laskivat ja neljäsosalla tuloissa ei tapahtunut muutosta. Lähes viidennes koki, että avoimesti omasta sairaudesta kertominen työpaikalla tai työnhaussa kannatti. Yli puolet kertoi saaneensa tarvittavaa tukea omalta työnantajaltaan töihin palatessa.

Syöpähoitojen aikana 60 % oli koko ajan sairauslomalla ja valtaosa palasi vuoden sisällä takaisin työelämään. Osasairauspäivärahaa hyödynsi reilu 60 %, moni koki myös työkokeilun tai kuntoutustuen tukevan jaksamista. Vastaajista 80 % oli sairastuessa kokoaikaisessa työssä, kun taas kyselyn aikaan kokoaikatyössä oli enää vajaa 60 %.

Ainoastaan kolmanneksen kanssa keskusteltiin terveydenhuollossa kuntoutustarpeesta tai työkyvyn arvioinnista. Psykososiaalista tukea tarjottiin yli puolelle, mutta kuntoutussuunnitelma tehtiin ainoastaan neljäsosalle kyselyyn vastanneista. Vajaa 30 % hakeutui diagnoosin jälkeen kuntoutukseen, vaikka yli 90 % kertoi syövän tai syöpähoitojen vaikuttaneen fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn. Puolet vastaajista hyödynsi Syöpäjärjestöjen palveluita.

”Kolmasosa syöpädiagnoosin saaneista Suomessa on työikäisiä. Oikea-aikainen työkyvyn arviointi sekä erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja perusterveyden toimiva yhteistyö mahdollistaa sairastuneiden paremman työelämässä jatkamisen ja jaksamisen”, sanoo Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen.

Työkyvyllä on suuri merkitys yksilön identiteetille ja toimeentulolle sekä luonnollisesti yhteiskunnalle. Moni sairastunut kaipaa työelämältä sosiaalisia suhteita, merkityksellistä tekemistä, muuta ajateltavaa sairauden jälkeen sekä kokemusta omasta ammatillisesta kyvykkyydestä. Osa-aikatyön mahdollistaminen kaipaa vielä kehittämistä, jotta yhä useampi pääsisi palaamaan työelämään syövän jälkeen.

Tutustu tuoreen kyselyn tuloksiin ja vertaile niitä vuoden 2019 kyselyn tuloksiin.

Työikäisiä sairastuneita on mahdollista haastatella. 

Lisätietoa ja mediayhteydet:
Emma Andersson, vaikuttamistyön erityisasiantuntija
emma.andersson@syopapotilaat.fi
Puh. 045 104 5836

Kuva: CC0 Pixabay / Pexels