Oikeusratkaisu Belgiassa syövästä toimintakyvyn rajoitteena