Opinnäytetyö työelämän tuesta kroonista syöpää sairastaville