Jag, cancer och jobb

ihmisiä kahvikuppi tapaaminen

Arbetet är en viktig del av en persons liv. Många cancerpatienter och canceröverlevare återgår till arbetet efter att ha varit sjuk. Antingen till hel eller deltids tjänst.

Det finns många människor som har tillfälliga arbeten efter sin cancerdiagnos. De t.ex. arbetar som frilansare eller har blivit uppsagda från jobbet. Positiva berättelser om framgång på arbetsplatserna är också vanliga: arbetsuppgifter kan ändras eller justeras för att garantera att den anställda är bättre rustad för jobbet.  Alternativt genom tekniska lösningar, bland annat ett elektriskt bord eller annat som gör att det är lättare för personen att komma tillbaka till arbetet. Det finns så många historier som det finns människor med cancer.

Att insjukna i cancer gäller inte bara att återhämta sig från de fysiska behandlingarna, men en canceröverlevare behöver också stöd från sin arbetsplats, så att vardagen är okomplicerad och överlevaren också mår bra på arbetsplatsen.

Att återgå till arbetet kan vara utmanande och det finns kanske inte tillräckligt med stöd tillgängligt efter att behandlingarna upphört. På cancerkliniker finns det kanske inte tillräckligt med kunskap eller förståelse om arbetets vikt för patienten och hurdana potentiella hinder det finns vid återgång till arbete och rehabilitering. Information sprids till många källor men den stora bilden kanske inte uppdateras.

Cancerpatienterna i Finland rf lanserade ett projekt ”Levande och delaktig, även på jobbet!” under sommaren 2017. Projektet riktar sig till canceröverlevare som står inför utmaningar när det gäller jobbsökning, återvändande till jobbet, hur man orkar med sitt arbete och andra anställningsrelaterade frågor. Målsättningen är att uppmuntra canceröverlevare med konkreta åtgärder för att kunna kombinera cancer och arbete, och att ge möjlighet till rådgivning och ömsesidigt stöd. Tonvikten ligger på mentalt och socialt stöd utan att glömma fysiskt välbefinnande.

Projektet ”Jag, cancer och jobb” erbjuder stödgrupper, individuell stöd, olika evenemang och information om återvändande till arbetet och vardagen med eller efter sin cancer.

Projektet pågår fram till slutet av 2020 och finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) under Social- och hälsovårdsministeriet

Om du är intresserad av samarbete eller vill lära dig mer om cancer och arbete i Finland, vänligen kontakta info@syopapotilaat.fi.