Förmåner och tjänster

förmåner och tjänster -esitteitä avaamattomina ja avattuna pöydällä

Broschyren ”Cancerpatient i arbetslivet – Förmåner och tjänster” erbjuder information om vad är bra att beakta för personer i arbetslivet efter diagnosen, under behandlingarna och i rehabiliteringsskedet.

Kolla på förmåner och tjänster i broschyren.

Ladda ner broschyren (pdf):

Broschyren kan också beställas i tryckt form på Cancerpatienterna i Finlands sidor.

Broschyren finns också på finska (Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut). Därtill kolla på Järjestöjen sosiaaliturvaopas (enbart på finska).

Tack för företagsläkaren Johanna Häggblom för översättningen och Beatrice Excell på Cancerorganisationernas rådgivningstjänster och Jannica Hauta-aho på Österbottens Cancerförening för korrekturläsning. Layout designen kommer från Milart.