Information till förmän

kaartuva pinta, jossa keltaisia ympyröitä ja sinisiä ja vaaleita läiskiä

Information till förmän innehåller verktyg för att bemöta och stödja en insjuknad arbetstagare samt plan för återgång i arbete, kontakt under sjukfrånvaro och hantering av frånvaro i arbetsgemenskapen.

Informationen passar till olika orsaker av frånvaro från arbetet, inte bara som resultat av cancer.

Ladda ner informationspaketet (pdf-format):

Information finns också på finska (Esihenkilön tietopaketti) och engelska (Information Kit for Supervisors).

Tack för Malin Koukkari på Atext för översättningen och Hanna Ölander-Nilsson på Österbottens Cancerförening för korrekturläsning. Layout designen kommer från Milart.

Mera information

Text: Emma Andersson, Cancerpatienterna i Finland