Verktyg för hälsovårdspersonal

Ruotsinkielinen esite Verktyg för hälsovårdspersonal för att stöda personer som insjuknat i cancer att återgå till arbetet pöydälle lajiteltuna

Broschyren erbjuder verktyg för hälsovårdspersonal för att stöda personer som insjuknat i cancer att återgå till arbetet.

Kolla på mer information och källhänvisningar (på finska).

Ladda ner broschyren

Beställ broschyren

Broschyren finns också på finska (Työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille) och den kan beställas och laddas ner.

Tack för Johanna Häggblom (Työplus Oy) för innehållet samt Sanna Iivanainen (Oulu universität) och Emma Andersson (Cancerpatienterna i Finland). Tack också för Malin Koukkari på Atext för översättningen och både Johanna Häggblom och Johanna Illman (Borgå sjukhus) för korrekturläsning. Layout designen kommer från Milart.

Utgivningen har stötts av AstraZeneca, MSD och Novartis.