Ruotsi: Joka kolmas rintasyöpään sairastunut palaa liian aikaisin töihin

Tammikuussa Ruotsin Rintasyöpäyhdistys julkaisi mediatiedotteen syksyllä 2019 toteutetun Rintasyöpä ja työelämä -kyselyselvityksen tuloksista. Alla suomennos alkuperäisestä tiedotteesta.

Lähes 30 prosenttia rintasyöpähoidot läpikäyneistä palaa töihin ennen kuin kokee olevansa valmis, käy ilmi Ruotsin Rintasyöpäyhdistyksen jäsenille teetetystä kyselyselvityksestä. Lisäksi 15 prosenttia joutui jättämään työnsä suorana seurauksena sairastumisesta. Rintasyöpädiagnoosi vaikuttaa elämään ja monen kohdalla sairastuminen merkitsee alentunutta työkykyä loppuelämän ajan.

Vuosittain Ruotsissa sairastuu lähes 8000 naista ja 60 miestä rintasyöpään ja tällä hetkellä 100 000 henkilöllä on omakohtaista kokemusta sairaudesta. Hoidoista voi seurata sivu- ja myöhäisvaikutuksia, esimerkiksi väsymystä, keskittymisvaikeuksia ja kipuja. Myöhäisvaikutukset voivat haitata elämää pitkään ja voivat vaikuttaa työkykyyn. 

Työkyky on monisyinen ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Usein vasta töihin palattua huomaa mikä toimii ja mistä kokee selviytyvänsä, sanoo toimintaterapeutti Hanna Rönnqvist Sabbatsbergin sairaalan syöpäkuntoutusyksiköstä.

Rintasyöpä jarruttaa urakehitystä

Rintasyöpädiagnoosi laittaa elämän ja uran tauolle. Lähes 40 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että rintasyöpä on vaikeuttanut uramahdollisuuksia ja -kehitystä. Lisäksi runsas 30 prosenttia kokee sairastumisen vaikuttaneen negatiivisesti palkkaan. 15 prosenttia vastaajista on joutunut jopa jättäytymään pois työelämästä sairauden seurauksena. Runsas kolmasosa (32 prosenttia) heistä sanoutui itse irti työstään. 

– Työnantajat tarvitsevat lisätietoa syövänhoidosta ja sen vaikutuksesta työkykyyn. Tämän myötä yhä useampi syöpään sairastunut voi olla mukana hyvässä ja kestävässä työelämässä. Loppujen lopuksi tästä on hyötyä kaikille osapuolille, sanoo Elisabeth Schesny, Rintasyöpäyhdistyksen hallituksen jäsen ja työelämäasiantuntija. 

Työkaverit tärkeimpänä tukena

Enemmistö rintasyöpään sairastuneista kokee saaneensa hyvää tukea työnantajaltaan, 65 % kyselyvastaajista sai hyvää tukea sairauspoissaolon aikana. Tärkein tuki tuli työkavereilta (47 %) ja sitä seurasi työaikojen mukauttaminen (39 %). Suurin osa vastaajista (53 %) oli hoitojen aikana koko ajan sairauslomalla. Samaan aikaan jopa 20 prosenttia teki töitä hoitojen aikana ja 25 prosenttia teki tiettyinä aikoina töitä sairausloman aikana.

kauluspaitainen mies istuu työpöydän ääressä vastavalossa
Kuva: Bethany Legg, Unsplash

Rintasyöpä luvuissa:

 • Joka tunti yksi nainen saa kuulla rintasyöpädiagnoosista.
 • Lähes 8000 naista ja 60 miestä sairastuu vuosittain rintasyöpään.
 • Noin 80 prosenttia selviää sairaudesta.
 • Rintasyöpä on Ruotsissa yleisin kuolinsyy alle 65-vuotiailla naisilla. 
 • Kaksi kolmesta kasvaimesta löydetään mammografiakuvauksessa.

Muita havaintoja kyselyselvityksestä:

 • 11 prosenttia koki vaikeaksi puhua sairastumisesta työnantajan kanssa.
 • 15 prosenttia sai tukea hoitoyksiköstä ennen keskustelua työnantajan kanssa.
 • 43 prosenttia koki yhteyden Ruotsin vakuutuskassaan hyväksi

Top 5 asiaa työpaikan tuesta:

 1. Tukea työkavereilta (47 %)
 2. Työaikojen muokkaus (39 %)
 3. Työn määrän ja vaatimusten muokkaus (25 %)
 4. Työtehtävien muokkaus (22 %)
 5. Suunnitelma työntekoa varten oli 21 % vastaajilla

15 prosenttia jättäytyi pois työstä, viisi yleisintä syytä:

 1. Sanoutui itse irti (32 %)
 2. Valitsi varhaiseläkkeen (27 %)
 3. Sai sairauskorvausta (13,5 %)
 4. Irtisanottiin (13 %)  
 5. Ei halunnut vastata (8 %)

Kyselyselvityksestä:

Ruotsin Rintasyöpäyhdistys toteutti lokakuussa 2019 jäsenkyselyn selvittääkseen rintasyöpään sairastuneiden kokemuksia työstä hoitojen aikana ja niiden jälkeen. Nettikyselyyn vastasi 2462 yhdistyksen jäsentä. Kaikki vastaajat olivat naisia ja diagnoosin aikaan ikäjakauma oli seuraava: 31-40-vuotiaita (10 %), 41-50-vuotiaita (30 %), 51-60-vuotiaita (36 %), 61-70-vuotiaita (18 %) ja 71-80-vuotiaita (5 %).

Lisätietoa ruotsiksi: