Takaisin arkeen

nainen ruskea reppu siniset farkut metsätie vesi ilmahyppy

Syöpään sairastuminen voi muuttaa elämässä paljon. Sairastuminen voi aiheuttaa pitkän poissaolon töistä, vaikuttaa ihmissuhteisiin, tulotasoon ja terveyteen, etenkin jos syöpä on krooninen tai hoidot jättävät jälkensä kehoon. Kokemus saattaa muuttaa arvoja, sitä mitä pitää mahdollisena tai merkityksellisenä elämässä.

Syöpätyyppejä tunnetaan reilusti yli kaksisataa ja hoitoja on runsaasti erilaisia. Kertomukset hoidoista ja niiden vaikutukset vaihtelevat myös yksilöllisistä syistä. Sama koskee myös henkistä puolta. Se millaisia olemme ja mitä olemme kokeneet ennen sairastumista, ja millainen tukiverkostomme on, vaikuttavat myös siihen, miten kukin syöpään reagoi.

Sama yksilöllisyys näkyy myös siinä, mistä puhutaan paluuna arkeen. Moni odottaa hoitojen päättymistä ja paluuta työhön ja “normaaliin elämään” innolla. Joskus paluu täyttää odotukset, mutta on myös melko tavallista, että sairastumisen jälkeen joutuu etsimään omaa tapaansa jatkaa työssä ja elämässä kaikkinensa. Usein puhutaankin “uuden normaalin” etsimisestä. Uuden normaalin etsiminen on tosiasia myös kroonista syöpää sairastaville. Elämään syövän kanssa voi jossain määrin tottua, vaikka krooninen sairaus tuo mukanaan epävarmuutta ja monia muutoksia. Kroonisesta syövästä voi myös tulla osa uutta arkea ja uutta normaalia niin, että syövästä huolimatta voi elää antoisaa elämää ja jatkaa töissäkin. Syöpädiagnoosi ei välttämättä merkitse työ- tai toimintakyvyn romahtamista.

Marketta Liljestrom 2018

Tutkimuksissa on todettu, että vaikein henkinen kriisi saattaa tulla melko pitkäkin aika diagnoosin jälkeen ja usein vasta hoitojen päätyttyä – arkeen palaamisen koittaessa. Niin sairastuneen itsensä kuin lähipiirinkin voi olla vaikea ymmärtää, miksi hoitojen päättymisen jälkeen ei osaa juhlia selviytymistään, ei tunne itseään terveeksi ja huolettomaksi, tai mieliala laskee. Jos kohdallasi on näin, on hyvä tietää, ettet ole ainoa, etkä muita sairastuneita huonompi – heitäkään, joilla paluu näyttää sujuvan kivuttomasti. Näiltäkin sivuilta löytyy tahoja, joiden puoleen voit kääntyä ja ajatuksia siitä, miten voit alkaa taas rakentaa näköaloja tulevaan. Prosessi voi viedä aikaa.

Toivomme, että näistä sivuista on apua uuden normaalin etsimisessä, työhön palaamisessa ja työssä jaksamisessa.

Englannin kielessä on hienosti kiteytynyt kuvaus syöpään sairastuneista, termi Cancer survivor taipuu hieman jäykästi suomeksi syöpäselviytyjäksi. Termillä viitataan keneen tahansa, jolla on kokemus syövästä. Termi ei ota kantaa siihen, onko henkilö parantunut syövästä vai edelleen hoitoa saava tai kroonisesti sairas.

European Society for Medical Oncology (ESMO) ja European Cancer Patient Coalition (ECPC) julkaisivat 2017 syöpäselviytyjän oppaan. Survivorship-näkökulmassa kiinnitetään huomiota terveyteen sekä fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin asioihin, joilla on vaikutusta ensisijaisen syöpähoidon jälkeen.