Hyvinvointi ja elämäntaidot

mustikoita rasioissa

Etenkin silloin, kun on ponnistamassa takaisin työelämään pitkän poissaolon jälkeen, on opeteltava uudestaan, että on muutakin kuin sairautensa.

Sairastaessaan oppii että vastaus kysymykseen “mitä kuuluu”, sisältää oirelistan ja viimeisten kontrollien tulokset. Syöpään sairastuneiden vertaistukitapaamisissa usein esittäydytään kertomalla etunimi, syöpätyyppi, diagnoosivuosi ja jotain hoidoista. Työelämässä ja arjessa on opeteltava rajaamaan sairaudesta puhuminen vain harkittuihin tilanteisiin.

Sairastaminen voi käydä työstä täyttämällä niin kalenterin kuin ajatuksetkin. Osa toipumista ja arkeen palaamista on harjoitella olemaan oma itsensä silloinkin kun sairaus vaikuttaa voimakkaasti elämään. Omaa hyvinvointiaan voi pyrkiä tietoisesti lisäämään suuntaamalla huomiotaan muihin elämänalueisiin. (On kuitenkin luontevaa, että pian sairastumisen jälkeen sairaus täyttää ajatukset.) Elämäntaidoilla tarkoitetaan käytännöllisiä oivalluksia ja toimintatapoja, jotka vahvistavat hyvinvointiamme ja auttavat selviämään elämän haasteista.

Alta löydät linkkejä verkkosivuihin ja tehtäviin, joilla voit vahvistaa hyvinvointia, omia elämäntaitoja, sekä valmistautua työhön paluuseen ja työnhakuun.

Mielenterveystalo on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kehittämä maksuton kaikille avoin valtakunnallinen verkkopalvelu ja osa laajempaa Terveyskylä-verkkopalvelua. Mielenterveystalosta löydät luotettavaa tietoa, erilaisia oppaita mielen hyvinvointiin, itsearviointi-työkaluja sekä auttavien tahojen yhteystietoja. Hyödyllisiä tutustuttavia osioita voivat olla esimerkiksi:

  • SELMA – oma-apuohjelma traumaattisen kriisin kokeneille: 8 viikon oma-apuohjelma järkyttävän tapahtuman itsenäiseen käsittelyyn, SELMAn aloittaessa järkyttävästä tapahtumasta, kuten vakavasta sairastumisesta, on hyvä olla kulunut aikaa noin 6kk
  • Itsearviointikyselyt: ahdistuneisuuskysely (GAD-7), masennuskysely (BDI-21)
  • Omahoito-ohjelmat: takaisin työhön, tyyni hyväksyvä tietoinen läsnäolo, taloudellisen ahdingon omahoito, työkaluja mielen hyvinvointiin, parisuhteen omahoito
  • Oppaat: tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista, tietoa mielenterveyskuntoutuksesta

Oiva on tietoisuustaitoja ja henkistä hyvinvointia edistävä maksuton harjoitusohjelma arkeen verkossa ja mobiilina. Oiva sisältää yli 40 harjoitusta, joista valtaosa on lyhyitä, muutaman minuutin kestoisia ja helposti toteutettavia. Rekisteröitymällä voit ottaa käyttöön harjoituspäiväkirjan. Oiva perustuu tutkittuun tietoon ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, sen ovat kehittäneet yhteistyössä mm. VTT, Jyväskylän yliopisto ja Suomen mielenterveysseura. Oivan on todettu mm. vähentävän stressiä ja lisäävän arjen hyvinvointia. Oivan harjoitukset johdattelevat sinut tunnistamaan itsellesi tärkeitä asioita ja käsittelemään myös ikäviä asioita ja tunteita. Kehotietoisuuden osiosta löydät tietoisuus – ja rentoutusharjoituksia.

Voimavarat käyttöönsivusto on Tampereen yliopiston työllisyyshankkeessa kehittämä verkkosivusto, jossa kerrotaan psykologisesta pääomasta. Sivustolla on tietovideoita ja harjoituksia niin sanotun psykologisen pääoman vahvistamiseen. Psykologinen pääoma on määritelty positiivisessa psykologiassa ja se sisältää voimavaroja, joita ovat itseluottamus, sinnikkyys, toiveikkuus ja optimismi. Harjoituksista voi olla sinulle hyötyä erityisesti työhön paluuseen tai työnhakuun valmistautuessa. Itseluottamustehtävien kysymykset esimerkiksi herättelevät pohtimaan, millaisissa tilanteissa ja mistä asioista olet saanut myönteistä palautetta. Sinnikkyysosion tehtävien avulla voit valmistautua mahdollisiin vastoinkäymisiin. Toiveikkuus ja optimismi kannustavat jatkamaan, mikäli työtä ei heti löydy tai työhön paluu ei toteudukaan toiveiden mukaisesti.