Toimeentulo

ruskea keltainen kolikoita pöydällä

Sairastuminen vaikuttaa myös toimeentuloon enemmän kuin terveenä tulee useinkaan ajatelleeksi. Tuet on tarkoitettu korvaamaan tulonmenetystä, mutta tulosi tulevat pienenemään ja toisaalta sairaala- ja hoitomaksuista, sekä lääkekuluista kertyy uusia menoeriä.

Tuet eivät myöskään tule automaattisesti, vaan vastuu niiden hakemisesta määräaikoina on sinulla itselläsi. Lääkkeistä, matkoista ja terveydenhuollon maksuista kertyy oma maksukattonsa. Maksukaton kertymän seurantajakso on kalenterivuosi tammikuusta alkaen. Kela seuraa lääkkeiden ja matkojen omavastuukertymää. Päävastuu terveydenhuollon asiakasmaksukertymän seuraamisesta on potilaalla, koska hoitoyksiköillä ei ole tietoa muista kertymistä. Jos maksut ylittävät määritellyn rajan, ovat maksukattoon sisältyvät terveydenhuollon matkat ilmaisia ja reseptilääkkeet sekä vuodeosastohoidot alennetuilla hinnoilla kalenterivuoden loppuun saakka. Matkakorvaukset on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkan maksamisesta. Kannattaa siis säilyttää kaikki kuitit sairastumisen alusta lähtien, vaikka muuhun ei heti jaksaisi perehtyä. Terveydenhuollon maksut vaihtelevat kunnittain. Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta löytyvät maksujen enimmäismäärät.

Sairaaloiden sosiaalityöntekijät ovat apunasi hakuprosesseissa. Samoin syöpäyhdistysten neuvontahoitajien puoleen voit kääntyä näissäkin asioissa. Pyydä rohkeasti apua!

Kelan laskurit auttavat hahmottamaan tulojasi sairausloman ja kuntoutumisen aikana tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyessä.

Sairaus voi kiristää taloudellisen tilanteen tiukalle. Sitä ei kannata hävetä. Tuloja ja menoja on hyvä seurata, miettiä, mistä voi säästää ja aina huolehtia ensisijaisesti asumisen välttämättömistä kuluista, ruoasta ja lääkkeistä. Laskuihin voi pyytää tiukassa tilanteessa lisämaksuaikaa – myös terveydenhuollon osalta. Neuvoja voi kysyä esimerkiksi Takuusäätiöltä.

Syöpäpotilaalle on saatavilla taloudellista tukea

Sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen (Tays) kertoo, että syöpäpotilaille on saatavilla taloudellista tukea, silloin kun sairaus syö taloutta. Myös Syöpäjärjestöjen etuusneuvonta vastaa talouteen ja etuuksiin liittyviin kysymyksiin.