Etuudet ja palvelut

työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut -esitteitä pöydällä

Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut -esitteessä on tiivistetysti tietoa mitä palveluita ja etuuksia työikäiselle syöpään sairastuneelle on tarjolla.

Esitteestä löytyy myös muistilista siitä, mitä on hyvä huomioida diagnoosin jälkeen, hoitojen aikana ja kuntoutusvaiheessa. Sisältö korvaa entisen Syöpäpotilaan sosiaalioppaan.

Lataa esite (pdf):

Esite on myös tilattavissa Suomen Syöpäpotilaiden potilasoppaista. Tutustu myös Järjestöjen sosiaaliturvaoppaaseen.

Esite on saatavilla myös ruotsiksi:

Kelan etuuksien verotus

Osa Kelan etuuksista on veronalaista, osa verotonta tuloa. Etuuksille on oma verokortti.

Sairauspäiväraha on veronalaista tuloa. Vaikka tuki on pienempi kuin palkka, veroprosentti ei välttämättä pienene. Tämä johtuu siitä, että tuesta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Sairauspäivärahan veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos palkkasi veroprosentti on alle 25 %, sairauspäiväraha verotetaan 25 %:n mukaan, ellet hae muutosverokorttia.

Kela

Esitteet on päivitetty 2.6.2021: Muutos koskee erityisesti Syöpäjärjestöjen tarjoamia kuntoutusta tukevia kursseja osiossa ”Ammatillinen kuntoutus ja kuntoutuskurssit1.1.2022 alkaen.