Sairausloman aikana

punaisia marjoja huuruisia puunoksia

Mikäli olet työsuhteessa, selvitä työehtosopimuksestasi, kuinka pitkään työnantajasi maksaa sinulle sairausajan palkkaa. Kolmenkymmenen sairauspoissaolopäivän jälkeen työnantajan on viimeistään ilmoitettava poissaolostasi työterveyshuoltoon.

Sairauspäivärahaa on haettava 60 päivän työkyvyttömyyden jälkeen. Kun sairauspoissaolo on jatkunut 90 arkipäivää, on sinun toimitettava Kelaan työterveyslääkärin lausunnon työkyvystäsi.

Voit myös keskustella lääkärin ja työpaikan kanssa mahdollisuudesta työskennellä osa-aikaisesti, mikäli se ei vaaranna hoitoasi. Tällöin sinulle voidaan myöntää osasairauspäivärahaa.

Jos olet työttömänä, ilmoista sairastumisesta TE-toimistoon sekä Kelaan tai työttömyyskassaan, välttääksesi työttömyystuen menetyksen ja parantaaksesi mahdollisuuksia päästä kuntoutukseen. Saat työttömyysturvaa odottaessasi Kelan sairauspäivärahapäätöstä. 

Lisätietoa sairausajan tuista ja niiden hakemisesta löytyy kätevästi Kelan sairausajan pikaoppaan kautta.

Kelan laskurit auttavat hahmottamaan tulojasi sairausloman ja kuntoutumisen aikana tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyessä.