Toimeentulotuki

euroseteleitä

Mikäli talouden tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin kuluihin, selvitä mahdollisuutesi saada toimeentulotukea Kelasta. Toimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen etuus, eli kaikki muut mahdolliset tuet (kuten asumistuki) täytyy olla haettu ennen sitä.

Sairauskulut voivat olla yllättävän suuria, vaikka vuosittaisten maksukattojen täyttymisen jälkeen niihin saakin Suomessa huomattavia huojennuksia. Kelalta haettavan perustoimeentulotuen lisäksi kunnalta voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki muodostuu

  • perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot)
  • täydentävästä toimeentulotuesta ja
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuki on tarkoitettu välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan, asumiseen ja vaatteisiin. Voit saada toimeentulotukea myös esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja matkakuluihin. Perustoimeentulotukea saaville myönnetään välttämättömiin lääkkeisiin maksusitoumus apteekkiin. Toimeentulotuen käsittelyaika on seitsemän arkipäivää. Toimeentulotuen saajan on muistettava ilmoittaa mahdollisista olosuhdemuutoksista (kuten töihin paluu) Kelaan. Mahdollisuutesi toimeentulotukeen voit arvioida toimeentulotuen laskurilla. Laskuri on vain suuntaa antava, eli tukea kannattaa aina hakea ja odottaa virallista päätöstä.

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot:

  • ylimääräiset asumismenot
  • erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot)

Kunnat myöntävät lisäksi ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista ne päättävät itse toimeentulotukilain nojalla. Tuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi  kunta voi Kelan toimipisteiden ollessa kiinni myöntää toimeentulotukea poikkeuksellisesti ilman, että oikeutta perustoimeentulotukeen on kyseisenä ajanjaksona päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki myönnetään näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena.

Kunnan sosiaalitoimistot antavat neuvoja täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotuen hakemiseen (yhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan).