Työkyvyttömyyden pitkittyessä

kauluspaitaisen miehen siluetti sinistä taustaa vasten muuten mustassa kuvassa

Kun työkyvyttömyys jatkuu yli 300 päivää

Työkyvyttömyyden pitkittyessä sairauspäivärahakauden yli, etuutesi vaihtuu työeläkeyhtiöltä tai Kelalta haettavaan kuntoutustukeen. Sen aikana (ellei jo aiemmin) voit hakea ammatillista kuntoutusta. Sen järjestää joko työeläkeyhtiö tai Kela. Kuntoutustuesta käytetään myös nimitystä määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Jos sairauspäivärahan enimmäisaika ehtii täyttyä ennen kuin kuntoutustukihakemuksesi on ratkaistu, ohjeistaa Kela työttömän ilmoittautumaan TE-toimistoon, jotta väliajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta. Työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa takautuvasti.

Kelan pikaopas kuntoutukseen auttaa hahmottamaan kuntoutuksen vaiheita. Kuntoutuksen aikana voit hakea korvausta matkakustannuksista.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen mikäli töihin paluu ei onnistu

Työhön paluuta voidaan tukea työn mukauttamisella, osittaisella sairauslomalla tai ammatillisella kuntoutuksella. Mikäli nämä toimenpiteet eivät ole riittäviä, alkaa työeläkeyhtiö tai Kela selvittää työntekijän aloitteesta mahdollisuutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Tällöin arvioidaan työntekijän työkykyä suhteessa koko työuraan, ei vain omaan aiempaan ammattiin.

Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, mikäli työkyky on heikentynyt vähintään ⅗ tai toimeentulo alentunut vähintään 60 % aiemmasta keskiansiosta. Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkyky on heikentynyt vähintään ⅖ ja ansiot alentuneet vähintään 40 % aiemmasta keskiansiosta. Työkyvyyttömyyseläkkeen hakuprosessi sisältää monta vaihetta ja lääketieteellisen tilan ja työkyvyn selvittelyä. Lisätietoja saa omasta työeläkeyhtiöstä tai Kelasta.

Kelan laskurit auttavat hahmottamaan tulojasi sairausloman ja kuntoutumisen aikana tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyessä.