Osa-aikatyö

vaaleataustainen seinäkello, jossa mustat viisarit näyttävät aikaa 14.12

Osa-aikatyö voi toimia ratkaisuna, kun pohtii omaa jaksamista sairastumisen jälkeen. Usein oman työssä jaksamisen ja jatkamisen kannalta on hyvä aloittaa mieluummin kevennetysti kuin liian suurella tuntimäärällä. Alla vinkkejä osa-aikatyötä suunnitteleville työsuhteessa ja työnhaussa oleville. Mitä kannattaa huomioida ja mistä saa tarvittaessa lisätietoa?

Osa-aikatyön suunnittelussa kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Etuuksien käsittelyssä ja byrokratiaviidakossa voi mennä oma aikansa. Esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen on mahdollista hakea ennakkopäätöksiä.

Kuntoutumisessa ja työkyvyn palautumisessa voi myös mennä aikaa. Syövän tai syöpähoitojen myötä voi myös jäädä mahdollisia myöhäis- tai haittavaikutuksia, jotka vaikuttavat fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn.

Töihin kannattaa palata oman jaksamisen sallimissa rajoissa. Työssä jaksamista voi peilata merkkinä omasta työkyvystä. Voi myös olla vaikea ennakkoon tiedostaa, miten jaksaa ja kuinka paljon oma kunto sallii työnteon.  

polkuja takaisin työelämään dialla kuvausta osa-aikatyön ratkaisuista
Polkuja takaisin työelämään

Millaisia osa-aikaratkaisuja on?

Työsuhteessa olevalle

On hyvä keskustella ratkaisuista työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri osaa kertoa erilaisista vaihtoehdoista, etuuksista ja palveluista. Samoin ennen työhön paluuta on mahdollisuus työterveysneuvotteluun, johon osallistuvat työntekijän lisäksi työnantajan ja työterveyshuollon edustajat. Mukaan voi myös pyytää luottamushenkilön tai muun tukijan. Työterveysneuvottelun tavoitteena on peilata työntekijän työkykyä hänen työnkuvaansa ja keskustella työhön paluusta ja mahdollisista joustoista jne.

Työkokeilussa, osasairauspäivärahalla ja osakuntoutustuella voi tehdä 40-60 % työaikaa.

Työkokeilu tehdään omalla työpaikalla ja sitä haetaan työeläkeyhtiöstä. Kestosta sovitaan erikseen. Työkokeilu on työnantajalle maksuton ja työtä tehdään toisen työntekijän rinnalla ja tunteja on mahdollista nostaa vähitellen. 

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivältä. Osasairauspäivärahaa haetaan Kelasta.

Esimerkiksi työkokeilun tai osasairauspäivärahan voi lopettaa aiemmin tai tunteja lisätä nopeammin, jos jaksaminen sen sallii. Myös osakuntoutustuella tehtävän työn kestosta sovitaan erikseen. 

silmälasit, kello, klemmareita, kynä ja vihko valkoisella pinnalla

Myös muita keinoja on. Voi käyttää pois kertyneitä lomia ja hyödyntää muita kevennysmahdollisuuksia, kuten esim. vuorotteluvapaata tai osittaista hoitorahaa. Osittaista hoitorahaa voi saada, kun tekee töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta. Vaihtoehtona on myös soviteltu työttömyysetuus osa-aikatyön ohessa.

Työskentely on mahdollista myös työkyvyttömyyseläkkeellä ja eläkkeen voi jättää lepäämään. 

Jos et tiedä omaa eläkevakuutusyhtiösi, saat tiedon osoitteesta Työeläke.fi.

Työajan vähentämisen lisäksi työpaikalla on tarpeen huolehtia myös perehdytyksestä sekä siitä, miten sairauspoissaolosta puhutaan ja onko tarvetta työn muokkaukselle ja muille järjestelyille, kuten esimerkiksi etätyö, aivoergonomia, työtuntien jakautuminen jne.

Työnantajalle suunnatusta Esihenkilön tietopaketista löytyy työkaluja sairastuneen kohtaamiseen, yhteydenpitoon sairauspoissaolon aikana sekä vinkkejä poissaolon käsittelyyn työyhteisössä ja työhön paluun suunnitteluun. Tietopaketti on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työnhakijan ja työttömän palvelut

Työnhakija voi saada tukea TE-palveluista. Esimerkiksi Uudellamaalla Työkyky-yksikkö auttaa, samoin osa-aikatyön voi sovitellusti yhdistää työttömyysetuuden kanssa.

Vaihtoehtoina ovat myös palkkatuki terveydellisistä syistä, työkokeilu, uravalmennus ja ammatinvalintapsykologi.

Työtön työnhakija voi saada terveyskeskuksen kautta kuntoutussuunnitelman tai päästä työttömän terveystarkastukseen tai hakea Kelasta kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä.

Laajempaan työkyvyn arvioon on mahdollista hakeutua esimerkiksi aikuissosiaalityön kautta.

Vinkkejä

Erikoissairaanhoidossa on mahdollista tavata kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, toiminta- tai fysioterapeutti. Kysy lisää syöpälääkäriltä tai -hoitajalta.

Nuoli oikealle ja tekstit toimintaterapeutit, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä
Opastekyltti HUS:in Meilahden kampuksella.

Vinkkinä lämmin suositus Syöpä ja työ -podcastin jaksolle, jossa työterveyslääkäri Sari Uino kertoo osa-aikaratkaisuista. Jaksossa ”Miten sovittaa yhteen osa-aikatyö ja syöpä?Marjo Forsblom kertoo omista kokemuksistaan ja vinkkejä muille osa-aikatyötä suunnitteleville.

Kannattaa myös lukaista Kaisa Törnroosin blogikirjoitusMiksi työkokeiluni onnistui?

Tutustu myös Tie työelämään -sivuston tietopakettiin sekä Kelan Työkyvyn tukemisen ja
kuntoutuksen työkalupakkiin
.

Suomen Syöpäpotilaiden Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut -esitteestä löydät tiivistetysti tietoa siitä, millaisia palveluita ja etuuksia työikäiselle syöpään sairastuneelle on tarjolla. Esitteen voi myös tilata postitse kotiin potilasoppaista ja esitteistä. Esite on saatavilla myös ruotsiksi: Cancerpatient i arbetslivet – Förmåner och tjänster (broschyr).

Kuvat: Suomen Syöpäpotilaat ry ja CC0 Pexels