Palkkatuki

valkoinen alusta työvälineitä

Palkkatuki tarkoittaa rahallista tukea, jota maksetaan työnantajalle. Tuen on tarkoitus helpottaa työnhakijan työllistymistä ja työnantajan työllistämistä.

Palkkatuessa on useampia eri ehtoja, joiden täytyy täyttyä. Osa ehdoista koskee työnhakijaa ja osa työantajaa. Työvoimaviranomainen voi myöntää työnhakijalle, tai tarkemmin tämän työnantajalle, palkkatukea 30-50 % työnhakijan palkkauskuluista. Prosenttiosuuden määrä ja palkkatuen kesto (kuukausissa) riippuu mm. työnhakijan työttömyyden kestosta ja työkyvystä.

Palkkatuki voi olla perusteltu vaikkapa silloin, kun pitkittynyt työttömyys tai alentunut työkyky on vaikuttanut työnhakijan osaamiseen ja työstä suoriutumiseen niin, että työtehtäviin perehdyttäminen saattaa vaatia työnantajalta normaalia suurempaa panostusta. Palkkatuen perusteena voi siis olla myös alentunut työkyky ja siitä työvoimaviranomaiselle toimitettu lääkärin B-lausunto.

Palkkatukea saadakseen on työnantajan täytettävä tiettyjä kriteerejä koskien mm. veronmaksua ja työnantajavelvoitteita. Työstä on maksettava palkattavalle työntekijälle normaali työehtosopimuksen mukainen tai muuten käypä palkka. Työvoimaviranomainen tarkistaa kriteerit lopullista palkkatukipäätöstä tehdessään. Palkkatukea käytettäessä työnantaja maksaa ensin työntekijälle normaalisti palkan ja hakee sitten palkkatuen osuuden sen maksavalta taholta (2018: KEHA-keskus) kuukausittain palkanmaksun jälkeen.

Kuten työkokeilukin, myös palkkatuki voi olla työnhakijan etu työtä hakiessa. On selvää, että jos kaksi työnhakijaa on samalla viivalla soveltuvuutensa puolesta, mutta toisen henkilön palkkaamiseen saa esim. 50 % palkkakuluista tukena yhteiskunnalta ja toisen ei, voi palkkatuki keikauttaa valinnan palkkatuetun hakijan eduksi. Rekrytointiyritysten kanta tällä hetkellä jonkin verran vaihtelee siitä, missä vaiheessa rekrytointiprosessia työnhakijan kannattaa mainita mahdollisuudestaan palkkatukeen. Pienemmällä paikkakunnalla vaikkapa kuntaorganisaatiosta töitä hakiessa voi palkkatukimahdollisuudestaan mainita jo varhaisessa vaiheessa työnhakua. Isommalla paikkakunnalla rekrytointialan yrityksen prosessissa tämä tieto kannattaa ehkä mainita vasta työhaastattelussa.

Työkokeilua ja palkkatukea on joskus hyödynnetty onnistuneesti myös yhteen ketjutettuna prosessina. Tällöin työnhakija on voinut ensin päästä työpaikalle työkokeiluun. Kun työkokeilu sujuu hyvin ja työkokeilija suoriutuu työstään, on muiden kriteerien täyttyessä saatettu hakea ja saada palkkatukea työkokeilijan palkkaamiseen työsuhteeseen samalle työpaikalle. Parhaimmillaan prosessi etenee palkkatuetun työsuhteen jälkeen tavalliseksi työsuhteeksi samaan työpaikkaan. Palkkatukipaikkaa etsiessä kannattaakin kartoittaa työpaikkoja, jotka saattaisivat muutoinkin olla palkkaamassa työntekijöitä. Tätä voi arvioida tutustumalla työnantajayrityksen tilanteeseen (kannattavuuteen), toimialan kehitykseen ja siihen, mitä työmarkkinoilla muutenkin tapahtuu.

Jos palkkatuetun työsuhteen aikana käy selväksi, ettei työsuhde jatku palkkatukijakson päättyessä, kannattaa muita töitä hakea jo palkkatuetun työsuhteen aikana.

Palkkatuen myöntämisprosessi vie oman aikansa, joten kannattaa olla yhteydessä työvoimaviranomaiseen hyvissä ajoin ennen työsuhteen solmimista ja työsopimuksen tekoa. Palkkatukimahdollisuuden täytyy mm. olla mainittuna työnhakijan työllistymissuunnitelmassa, jotta sitä voidaan lähteä hakemaan.

Lisätietoa palkkatuesta saa TE-palveluista.