Työolosuhteiden järjestelytuki

tennarit mustavalkoinen puupinta

Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella.

”TE-toimisto voi myöntää työnantajalle harkinnanvaraista työolosuhteiden järjestelytukea apuvälineiden hankintaan sairastuneen henkilön työllistymisen tai työssä pysymisen tukemiseksi.

Tukea voidaan hakea työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin.

Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata työpaikalla työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Tukea voi saada myös toisen työntekijän antamaan apuun määräajaksi. Työolosuhteiden järjestelytuen harkinnanvaraisuudella tarkoitetaan, että yrityksen taloudellinen tilanne otetaan huomioon tuen myöntämisperusteissa.”

Lähteenä on hyödynnetty Vates-säätiön ja TE-palveluiden tietoja.

Lisätietoa: