Kuntoutuskurssit

vihreä metsä polku mänty

Kela ja Syöpäjärjestöt toteuttavat kuntoutus- ja muita kursseja, joiden tarkoituksena on lisätä sairastuneiden ja heidän läheistensä toimintakykyä.

Kursseille hakeutumista suositellaan, kun sairastumisesta on kulunut 1-2 vuotta. Hakemusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma ja alle vuoden vanha B-lausunto. Kurssit ovat maksuttomia sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Kela järjestää maksuttomia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kelasta voi hakea kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia kurssin ajalta, jos kuntoutuksen tarkoituksena on työelämässä pysyminen tai töihin paluu. Lisäksi Syöpäjärjestöt järjestävät kuntoutumista tukevia kursseja. Syöpäjärjestöjen kursseilta ei voi hakea Kelan etuuksia tai korvauksia 1.1.2022 alkaen.

Kelan kursseilla matkakustannuksista korvataan omavastuun ylimenevä osa ja työssä käyvät voivat hakea kurssin ajalta ansiosidonnaista kuntoutusrahaa.

Kursseja on moneen lähtöön: yksilö-, pari- ja perhekursseja; kuntoutuskeskuksissa yöpymistä vaativia, kasvokkain kokoontuvia ryhmiä ja verkkokursseja; syöpätyyppikohtaisia ja yleisempiä kursseja. Aika ajoin järjestetään myös nimenomaan työssä jaksamiseen liittyviä kursseja, mutta työelämän teemoja voidaan sivuta muillakin.

Lisätietoa Syöpäjärjestöjen ja Kelan järjestämistä kursseista sekä hakuohjeet.

Myös virkistäytyminen on tärkeää! Joissakin kunnissa on mahdollista päästä esimerkiksi uimahalliin ilmaiseksi – tätä kannattaa tiedustella. Hyvinvointilomat ry:n kautta voit hakea tuetulle lomalle.

Tutustu myös Työikäisen syöpäpotilaan etuudet ja palvelut -esitteeseen. Esite on myös saatavilla ruotsiksi: Cancerpatient i arbetslivet – Förmåner och tjänster.

Ammatillinen KIILA-kuntoutus työssä oleville

Kelan kuntoutuksen verkkokoulu