Työhaastattelussa

kolme ihmistä sininen takki

Työhaastattelu on vastavuoroinen tilanne, jossa rekrytoija pääsee tutustumaan työnhakijaan paremmin ja selvittämään, kuinka hyvin hakemuksesta syntynyt vaikutelma vastaa kokemusta kasvokkain kohdatessa ja syventää hakijan tuntemusta. Haastattelu on vähintään yhtä tärkeä myös hakijalle: onko hakuilmoituksen ja mahdollisen yhteydenoton perusteella muodostunut käsitys haettavasta työpaikasta ja työyhteisöstä oikea?

Työhaastatteluun kannattaa valmistautua tutustumalla vielä tarkemmin yritykseen tai työpaikkaan ja pohtimalla etukäteen muutamia kysymyksiä, joita työhaastatteluissa usein kysytään esimerkiksi omista vahvuuksista tai kehittymistoiveista. Kannattaa miettiä konkreettisia esimerkkejä omista projekteista ja työtehtävistä, jotka hahmottavat osaamistasi ja aikaansaannoksia.

Terveyteen liittyen haastattelussa saa kysyä vain asioista, jotka liittyvät suoraan haettavana olevan tehtävän suorittamiseen. On siis mahdollista, että työnantaja kysyy, kestääkö selkä varastotyöhön. On hyvä varautua etukäteen myös mahdollisiin epämukaviin tai asiattomiin kysymyksiin ja miettiä vastausta valmiiksi. Ole ytimekäs, puhu yleisellä tasolla ja keskity tulevaisuuteen menneisyyden sijasta.

Parhaimmillaan työhaastattelu on mukava dialogi, jossa molemmat osapuolet saavat mahdollisimman kattavan ja realistisen kuvan toisistaan. Haastattelun lopuksi sinulta yleensä kysytään, onko sinulla jotain kysymyksiä. Tähän kannattaa varautua ja etukäteen voi miettiä hyviä kysymyksiä, joihin haluaisit saada vastauksen tai lisätiedon selvittämiseksi. Ei kannata tässä vaiheessa kysyä, kuinka monta hakemusta tehtävään on tullut, vaan keskity itseesi äläkä pohdi muita hakijoita. Joskus on hyvä kysyä, jos tämä ei ole ilmennyt haastattelun aikana, miten prosessi etenee.

Työhaastattelussa voi eteen tulla haastavia kysymyksiä, jos sinulla on merkittäviä aukkoja CV:ssä. Voit vähentää jännitystä tai ahdistusta monella tapaa:

 • Päätä etukäteen mitä aiot sanoa, jos haastattelija kysyy aukoista. Esim. voit sanoa “Olin poissa töistä terveydellisistä syistä”. Korosta sen jälkeen että olet kunnossa ja olet valmis palaamaan töihin.
 • Jos tunnet jonkun HR-vastaavan jossakin toisessa organisaatiossa, voit pyytää kommentteja miettimääsi vastaukseen ja saada palautetta.
 • Harjoittele kaverin tai perheenjäsenen kanssa haastattelua.

Jos päätät kertoa syöpään sairastumisesta työhaastattelussa, voit kääntää asian positiiviseksi ja korostaa, mitä hyötyä ja lisäarvoa sairastuminen on tuonut elämääsi ja miten olet esimerkiksi hahmottanut paremmin mitä haluat elämältä.

Työhaastattelussa ei välttämättä kannata kysyä liian innokkaasti työterveyshuollosta ennen kuin työtä on sinulle tarjottu.

Haastattelun jälkeen voit halutessasi laittaa haastattelijalle kiitosviestin, jossa kiität tapaamisesta.

Kiitosviestin vilpitön kohteliaisuus korostuu etenkin silloin, kun työnantajaa kiittää hylkäävän päätöksen jälkeen. Tässä onkin toinen paikka työnhakijan esittämälle kiitokselle. Jos rekrytoijalle syntyy tämän seurauksena edes lievä halu auttaa hakijaa jatkossa, ottaa kyseisen hakijan työnhaku ison askeleen eteenpäin pienen kiitoksen hinnalla.

~Duunitori

Mallikysymyksiä:

 • Miten kiteyttäisit koulutuksestasi saamasi opin?
 • Kuvaile työuraltasi tai elämästäsi joku onnistuminen, josta olet erityisen ylpeä?
 • Kuvaile hankalaa tilannetta, jonka ratkaisit. Miten toimit tilanteessa ja mitä opit siitä?
 • Mikä on sinulle tärkeää elämässä?
 • Mitä haluaisit oppia työn puitteissa?
 • Miksi viimeisin työsuhteesi päättyi?
 • Miksi meidän tulisi palkata sinut?
 • Miten työskentelet paineen alaisena ja miten koet määräajat?
 • Millaisia vahvuuksia sinulla on?
 • Miten entiset työkaverisi kuvailisivat sinua?
 • Kuinka kauan olet etsinyt uutta työtä?
 • Huomaan että ansioluettelossasi on aukko. Voitko kertoa miksi ja mitä teit tänä aikana?

Lähde: Cancer and Careers, Duunitori