Minä, syöpä ja työ -hankkeen esittely

seitsemän ihmistä ja taulua keltainen tausta

Vertaistukea, tietoa ja tapahtumia

“Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hankkeen (2017-2021) tarina alkoi kesällä 2017, kun ensimmäiset työntekijät aloittivat tehtävässään. Minä, syöpä ja työ -nimi keksittiin suljetussa Facebook-ryhmässä.

Hankkeen tarkoituksena on helpottaa työikäisten syöpään sairastuneiden työnhakua, töihin paluuta ja töissä jaksamista tarjoamalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Hanke toteutetaan Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella sekä valtakunnallisin palveluin.

Syöpään sairastuneen työelämävalmiuksien ylläpitäminen tulisi huomioida tärkeänä osana hoitopolkua ja kuntoutusta. Lisäksi tavoitteena on syventää syöpäjärjestöjen yhteistyötä sekä tarjota tietoa julkisen sektorin työllistämispalveluille ja työterveyshuollon tarpeisiin.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Suomen Syöpäyhdistys sekä Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistykset. Hanke oli osana Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa, jota koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskus (STEA).

Lisätietoa:

Minä, syöpä ja työ -hankkeen esittely: äänessä Tuuli Mähönen