Vertaismentorointi

kaksi naista pöydän ääressä

Työelämän vertaismentoroinnin tavoitteena on edistää mentoriparin hyvinvointia ja osaamista. Vertaismentorointi on tarkoitettu työikäisille syöpään sairastuneille, jotka haluavat tukea omien kokemustensa kautta toisia samassa elämäntilanteessa olevia. Se sopii niin työhön palaaville ja työtä hakeville kuin myös heille, jotka kaipaavat tukea työelämän ja syövän yhteensovittamiseen.

Työkirja

Työkirja on tarkoitettu avuksi työelämän vertaismentorointiin osallistuvalle mentorointiparille ja mentorointia koordinoivalle ohjaajalle. Työkirjassa on mentorointiprosessin kuvaus sekä mentorointia tukevia materiaaleja ja harjoituksia.

Mentorointisopimus

Mentorointisopimuksen valmiin pohjan voi ladata alta. Sopimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä, mutta silloinkin sen olisi hyvä pitää sisällään seuraavat asiat:

  • Mentoroinnin tavoitteet
  • Pelisäännöt
  • Mentorointisuhteen kesto ja tapaamisten aikataulu
  • Tapaamisten järjestäminen käytännössä (kasvokkain tai etäyhteyksin, kuten esimerkiksi puhelimitse tai videopuhelun kautta)
  • Muu yhteydenpito (puhelut, tekstiviestit, sähköposti)
  • Mahdollinen prosessin keskeyttäminen
  • Päiväys ja allekirjoitukset

Lämmin kiitos kaikille kevään 2020 mentorointipilottiin osallistuneille arvokkaista havainnoistanne ja kehitysideoistanne.

Vertaismentoroinnista podcastissa

Mari Bergmanin blogi mentoroinnin pilotista