Syöpä, irtisanominen, kohti uutta

paksuja paperimappeja kasassa

Ensin tuli diagnoosi, yllättäen kuin salama kirkkaalta taivaalta. Sairauspoissaolo, ja viimein työhönpaluu ehkä hieman ponnistellen, kuntoutujana. Puoli vuotta myöhemmin alkavat yt:t työpaikalla ja sitten seuraavatkin ne potkut.

Miten tässä näin kävi? Miksi tässä näin kävi? Syiden kerrotaan toki olevan tuotannollis-taloudelliset, mutta oliko jotain muutakin? Pelkäävätkö he, että sairastun uudestaan? Eikö työpanokseni ollut yhtä hyvä kuin ennen sairastumista? Kuka minua enää palkkaa? Entä jos joku palkkaa ja kontrollissa käy ilmi, että uusi se sittenkin?

Nämä kysymykset eivät ole suora lainaus keltään, vaan yhdistelmä ajatuksia, joita olen kuullut hankkeen aikana. Jos irtisanominen osuu omalle kohdalle, on luonnollista, että mieli täyttyy kysymyksistä. Irtisanominen sinänsä on jo suuri stressin paikka, ja yhdistyneenä terveyden järkkymiseen tilanne vie tiukille monella tapaa. Keväällä 2019 järjestimme teemasarjassa Helsingissä illan irtisanomisista. Saimme iltaan alustajaksi OTM, lupalakimies Saara Väätäisen.

Väätäinen korosti sitä, että sairaus ei voi koskaan olla irtisanomisperuste sellaisenaan, mutta mikäli työkyky on sairauden vuoksi alentunut niin merkittävästi, ”että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista”, voi alentuneesta työkyvystä muodostua irtisanomisperuste. Lisäksi arvioitaessa sairauden aiheuttaman työkyvyn alenemaa, on sen oltava olennainen työn kannalta, pitkäaikainen ja yhtäjaksoinen. Huomioon otetaan myös se, onko kyseessä yksi ja sama sairaus vai johtuuko poissaolo useammasta sairaudesta. Edelleen pohdittavaksi tulee paranemisennuste ja se, onko työnantaja suorittanut häneltä odotettavat toimet sopivan tehtävän tai järjestelyn löytymiseksi. Toisin sanoen, onko työntekijälle etsitty korvaavaa työtä, muokattu työolosuhteita tai työnkuvaa niin, että työn tekeminen onnistuisi.

Jos työntekijälle myönnetään pysyvä työkyvyttömyyseläke, muodostaa se perusteen irtisanomiselle. Väätäinen muistutti, että työsuhde ei voi päättyä ilman irtisanomista, eli vaikka sairauden takia olisi pidempäänkin poissa töistä, työsuhde ei voi päättyä vaivihkaa työntekijän tietämättä. Irtisanomistilanteissa työnantajalla on uudelleensijoittamis- ja kuulemisvelvollisuus. Työntekijällä on myös aina mahdollisuus kieltää sairautta koskevien tietojen antamisen työnantajalle. Irtisanominen on siis laillista sairausloman aikana, mikäli sille on lain mukainen peruste. Näissä tilanteissa kyse on usein laajemmista irtisanomisista – jos vain sairauslomalla oleva irtisanotaan, voi syntyä syrjintäolettama, ellei työnantaja pysty perustelemaan irtisanomisen selkeää, sairauteen liittymätöntä syytä.

Kaikissa hankkeen aikana kuulemissani irtisanomistapauksissa irtisanominen on tapahtunut reilusti työhön paluun jälkeen. Uuden työn etsiminen syövän sairastamisen jälkeen voi tuntua vaikealta, eikä irtisanomisen kokeminen useinkaan helpota tilannetta, mutta siitäkin voi selvitä. Tutustu myös Vinkkejä työnhakuun -sivun aineistoihin. Olet myös lämpimästi tervetullut hankkeemme työnhakijoiden etäaamukahveille ja muihin ajankohtaisiin tapahtumiin. Koronaviruksen seurauksena kasvokkaiset tapahtumat on toistaiseksi peruttu, mutta osallistua voi myös etäyhteyden kautta. Meihin työelämäkoordinaattoreihin voi myös aina olla yhteydessä.

Marketta Liljeström

Kirjoittaja toimii Minä, syöpä ja työ -hankkeessa työelämäkoordinaattorina.