Syöpä ja työelämä -kyselyn tulokset englanniksi – Cancer & Work Survey results in English

Kaksi naista halaa ja tukee toisiaan sisätiloissa / Two women hug

Syöpä ja työelämä -kyselymme tulokset on nyt luettavissa myös englanniksi!

The results for the Cancer & Work Survey 2023 are available in English!

Toteutimme tämän vuoden huhti-toukokuussa Syöpä ja työelämä -kyselyn, joka käsitteli työikäisten syöpään sairastuneiden työelämän tilanteita ja haasteita. Kysely keräsi 796 vastausta.

Kyselyssä nousi esiin muun muassa sairastuneen toimeentulo, sairaudesta kertominen sekä tuki; vajaan 70 prosentin tulot laskivat ja neljäsosalla tuloissa ei tapahtunut muutosta sekä lähes viidennes koki, että avoimesti omasta sairaudesta kertominen työpaikalla tai työnhaussa kannatti. Yli puolet vastanneista kertoi saaneensa tarvittavaa tukea omalta työnantajaltaan töihin palatessa.


Cancer has a tremendous impact on income. We conducted a “Cancer & Work” survey in April-May (796 responses), and we found out the following:

  • Nearly 70 % saw a decrease in income, for one in four there was no change.
  • Rehabilitation needs and work capacity evaluation were discussed with only one in three in the health care services.
  • Psycho-social support was offered for over half, but a rehabilitation plan was drafted only for one quarter of respondents.
  • During cancer treatments, 60 % were on sick leave for the whole duration and a majority returned to work within one year from diagnosis.
  • Over 60 % benefited from a partial sickness allowance, and many also felt work try-out or rehabilitation subsidy as a meaningful support for coping after the illness.
  • At the time of diagnosis, 80 % of respondents were employed full-time, whereas during the survey the number was less than 60 %.

Tutustu kyselyn tuloksiin / Check out the results

Kuva: Thirdman / CC0 Pexels