Toimeentulo sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä?

retrokello beigellä pinnalla

Sairauspäivärahan enimmäisaika täyttyy vuosittain tuhansilla suomalaisilla. Tuore Sosiaalilääketieteellisessa aikakauslehdessä julkaistu tutkimus ”Mitä sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä? Toimeentulon lähteet kahden vuoden seurannassa” osoittaa, että enimmäisajan täyttyminen ennakoi valtaosalla vähintään osittaista työkyvyn menettämistä vuosien ajaksi.

”Tästä kertovat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ja uusien sairauspäivärahakausien yleisyys. Samoin työttömyyskausien yleisyys ja ansiotyön harvinaisuus enimmäisajan täyttymisen jälkeen kertovat, että täyden työkyvyn palautuminen on harvinaista.”

”Työurien pidentäminen ja riittävän työllisyysasteen saavuttaminen ovat Suomelle suuria haasteita. Yksi avain näihin tavoitteisiin on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja työkyvyttömyyden pitkittymistä.”

Kelan tutkimusblogi

”Sairauspäivärahan tarkoitus on varmistaa toimeentulo työkyvyn tilapäisesti heikennyttyä. Sitä voidaan pääsääntöisesti maksaa enintään noin vuoden ajalta kerrallaan. Etuuteen on rakennettu 30, 60 ja 90 maksupäivän kohdalle seurantapisteitä, joiden tarkoitus on auttaa ehkäisemään työkyvyttömyyden pitkittymistä ja edistää oikea-aikaista kuntoutuksen ja työhön paluun vaihtoehtojen kartoittamista.

Jos työkyvyttömyys jatkuu tätä pidempään, voidaan henkilölle edellytysten täyttyessä myöntää työkyvyttömyyseläke. Muita vaihtoehtoja tässä vaiheessa ovat esimerkiksi työhön siirtyminen, kuntoutus tai turvautuminen sosiaaliturvaan, kuten työttömyysetuuteen.”

Kelan tutkimusblogi 23.2.2021

Lue lisää:

Perhoniemi R, Blomgren J, Laaksonen M. Mitä sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä? Toimeentulon lähteet kahden vuoden seurannassa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2021: 58: 16–30.

Lainaukset Kelan tutkimusblogista.
Kuva: CC0 Gratisography