Työnantajat kaipaavat lisätietoa sairauspoissaolon puheeksiottamisesta työyhteisöissä

punaisia, sinisiä ja vihreitä paperiveneitä pöydällä

Kyselyselvitys: 86 % kaipaa tietoa miten käsitellä luottamuksellisesti terveysasioita ja miten huolehtia muiden työntekijöiden jaksamisesta.

Suomen Syöpäpotilaat ry toteutti syyskuussa 2019 Työnantajien tuen tarve sairastuneen kohtaamiseen -kyselyn (92 vastausta). Kyselyssä tukemisella tarkoitettiin keskustelua, läsnäoloa, avun tai tiedon tarjoamista ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.  

Kyselyyn vastanneista 63 % toimii lähiesihenkilöinä, 27 % johtotehtävissä ja 22 % HR-ammattilaisena, osalla oli päällekkäisiä tehtäviä. Vastaajissa oli myös konsultteja, yrittäjiä ja hallinnollisia sihteereitä. Lähes kaikilla vastaajilla oli kokemusta henkilökohtaisesta tuesta sairastuneelle työntekijälle. Suurin osa tukijoista oli esihenkilöitä. Jopa 89 % on kokemusta syövästä lähipiirissä. 

Yli puolet vastaajista koki sairastuneen työntekijän tukemisen luontevaksi, mutta moni kaipaa lisätietoa sairausloman aikaisista järjestelyistä (lomakkeet, ilmoitusvelvollisuus, osasairauspäiväraha jne.), Kelan tai työeläkeyhtiöiden roolista sekä työnantajan yhteydestä työterveyshuoltoon. 41 % miettii mitä sanoa sairastuneelle ja miten rakennetaan luottamuksellinen suhde työntekijään. 49 % pohtii syövän myöhäisvaikutuksia ja mahdollisia vaikutuksia työ- tai toimintakykyyn. 26 % vastaajista pohtii mikä kuuluu työasioihin ja mikä ei. 69 % kaipaa lisätietoa työntekijän työkyvyn arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Työnantajien tuessa korostuu kuunteleminen, keskustelu ja läsnäolo. Vastaajat kuvailevat miten he tukivat työntekijää seuraavasti:

  • “Kuuntelemalla, tsemppaamalla, keventämällä työkuormaa.”
  • “Pitämällä yhteyttä sairausloman aikana häneen sekä perheeseensä. Madaltamalla paluuta työhön perehdyttämällä, lyhyellä työpäivällä.”
  • “Sovimme yhdessä työtehtävistä ja työajan käytöstä joustavasti. Sairastunut halusi itse jatkaa töissä, ja työtä muokattiin hoitojen edetessä kunnon mukaan.”

”Moni sairastunut arvostaa että häneen ollaan yhteydessä sairausloman aikana ja kysellään kuulumisia. Yhteydenpito lisää yhteenkuuluvuutta työyhteisöön ja tunnetta että välitetään”, kertoo Suomen Syöpäpotilaat ry:n projektipäällikkö Emma Andersson

Moni vastaajista näki kohtaamisen tärkeyden hyödyllisenä sairastuneelle. Kyselystä ilmeni että suurin osa vastaajista oli yhteydessä sairastuneeseen sairausloman aikana vähintään kaksi kertaa. 

työnantajakyselyn tuloksista yhteydenottojen määrä sairausloman aikana grafiikka
Yhteydenottojen määrä sairausloman aikana (n=56). Lähde: Suomen Syöpäpotilaat ry

Eräs vastaaja kuvailee tuen hyötyä:

Kun hän oli sairauslomalla, olimme tekemisissä minun puolelta vain kerran, mutta kerroin että olen aina saatavilla halutessaan. Sovimme että hän saa rauhoittua ja toipua ja, että asiat käsitellään ja ne muuttuvat kun hän palaa. Näin tehtiin. Hän kiitteli kovasti jälkikäteen ja neuloi minulle villasukat ❤️

Minä, syöpä ja työ -hankkeessa kehitetään työyhteisön avainhenkilöille maksutonta tukipalvelua helpottamaan sairastuneen työntekijän kohtaamista. Lisätietoa ja vinkkejä työnantajalle kerätään Syopajatyo.fi-sivustolle. Lisäksi on tarkoitus kehittää lyhyt muistilista, jonka voi tarvittaessa tulostaa tai jakaa eteenpäin. 

Lisätietoa kyselystä ja mediayhteydet:

Emma Andersson, projektipäällikkö
Minä, syöpä ja työ -hanke
emma.andersson@syopapotilaat.fi