Työterveyslääkäri-lehdessä asiaa moniammatillisesta yhteistyöstä

Työterveyslääkäri-lehden aukeama jutusta Moniammatillisella yhteistyöllä tukea työikäisille syöpään sairastuneille

Syöpä on yksi viidestä Euroopan komission Horizon Europen ohjelma-alueesta. Helmikuussa 2020 lanseeratun “Europe’s Beating Cancer Planin” yksi osa koskee potilaiden ja syöpään sairastuneiden elämänlaatua ja seurantaa.

Tällä tarkoitetaan sairastuneiden elämänlaadun parantamista, syrjinnän vähentämistä, psykososiaalisen tuen tarjoamista ja työhön paluun tukea.

Juuri työmarkkina-aseman parantamiseen, sairaudesta aiheutuvan heikomman kilpailuaseman selättämiseen ja toimivaan palveluohjaukseen pureuduttiin myös vuoden 2021 lopussa päättyneessä “Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hankkeessa.

Tällä viikolla ilmestyneessä Työterveyslääkäri-lehden numerossa 3/2022 on erityisasiantuntija Emma Anderssonin kirjoitus aiheesta ”Moniammatillisella yhteistyöllä tukea työikäisille syöpään sairastuneille”. Jutussa kerrotaan työelämähankkeen kokemuksista, työikäisten syöpään sairastuneiden tuen tarpeista sekä hankkeen aikana tuotetuista materiaaleista sairastuneille ja ammattilaisille.

Artikkeli ilmestyy verkkomuodossa Duodecimin Terveysportissa myöhemmin syksyllä. Verkkoversion linkki on saatavilla jutun ilmestyttyä tältä sivulta.

Työterveyslääkäri-lehden toinen aukeama jutusta Moniammatillisella yhteistyöllä tukea työikäisille syöpään sairastuneille
Syöpä ja työelämä -artikkelin toinen aukeama. Kuva: Suomen Syöpäpotilaat ry.

Työterveyslääkäri-lehteä jaetaan Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n jäsenille ja lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Lehden painosmäärä on 8500.