Valmentajan avulla takaisin työelämään

mustavalkoinen iloinen mies avokonttori venyttely

Kun työnhaku pitkittyy, työvalmentajalta voi saada sekä käytännön apua että uutta intoa ja puhtia uuvuttavaan hakuprosessiin.

Työelämään paluu pitkän tauon jälkeen vaatii voimia, oli poissaolon syy mikä tahansa. Kun palaajaa ei odota valmis työpaikka tuttuine rutiineineen, ovat haasteet moninkertaiset ja ammatillinen itsetunto saattaa olla heikko: Löydänkö työtä? Mitä haluan tehdä? Osaanko enää mitään? Kuka minut edes haluaa palkata?  Olisiko aika kokeilla jotakin uutta?

Alasta, aiemmasta työkokemuksesta ja elämäntilanteesta riippuen uusi työ on toki mahdollista löytää nopeastikin ja solahtaminen työpaikan arkirutiineihin voi olla vaivatonta. Silloin, kun paluuprosessi on kivulias tai aikaa vievä, voi työvalmennuksesta olla hyötyä.

Mitä sitten on työvalmennus? Työllistymisen haasteet ovat moninaisia ja ihmisten tarpeet ja tilanteet vaihtelevat. Työvalmennuksen keskeisenä ajatuksena on, että jokaisella on oikeus työelämään. Työllistyminen on siis aina työvalmennuksen tärkeimpänä tavoitteena, vaikka jokaisen polku on yksilöllinen.

Joskus riittää, että työnhakija saa peilata omia vahvuuksiaan, toiveitaan ja työnhakustrategiaansa työvalmentajan kanssa. Erityisesti silloin, kun työnhaku on pitkittynyt ja usko omiin mahdollisuuksiin alkaa hiipua, voi säännöllisistä tapaamisista työvalmentajan kanssa saada uutta puhtia ja perspektiiviä uuvuttavaan prosessiin.

Työvalmentajan kanssa voi kirjoittaa tai päivittää työnhakuasiakirjoja ja harjoitella niin työhaastattelua kuin hyvän saatekirjeen kirjoittamistakin. Joidenkin työnantajien valmiit hakulomakkeet saattavat olla haastavia esimerkiksi silloin, kun suomi ei ole äidinkieli tai jos hakijalla on muuten vaikeuksia kirjoittamisen tai hahmottamisen kanssa.

Joskus työpaikkaa ei aktiivisesta hakemisesta huolimatta löydy. Tällöin työvalmentajalta saa neuvoja ja tietoa tukiviidakossa seikkailemiseen: Olisiko työkokeilusta hyötyä? Olenko oikeutettu hakemaan palkkatukea? Miten hoidan paperiasiat, jos yritän saada jalkaa työmarkkinoiden ovenrakoon ottamalla vastaan lyhyitä, yksittäisiä keikkoja?

Mahdollisen työkokeilun aikana työvalmentaja auttaa monissa eri tilanteissa. Työkokeilija on saattanut esimerkiksi arvioida voimavaransa väärin ja huomaa, ettei selviäkään sovitun pituisesta työpäivästä tai kokee, ettei pääse tekemään niitä tehtäviä, joista alun perin sovittiin. Toisaalta työkokeilu saattaa sujua niin hyvin, että työnantaja haluaa palkata työkokeilijan. Työvalmentaja voi olla tukena tässä siirtymävaiheessa ja neuvoa työnantajaa tarvittaessa esimerkiksi palkkatuen hakemisessa.

Työvalmentajat seuraavat myös aktiivisesti työllisyystilannetta ja alkavia koulutuksia ja voivat olla apuna ammatinvalintaan liittyvässä pohdinnassa ja osaavat opastaa opintojen rahoittamiseen liittyvissä asioissa.

Työllistyminen ei kuitenkaan ole kiinni vain työnhakijasta. Työvalmentajien tekemä yritysyhteistyö kaventaa kuilua työnantajien vaatimusten ja työnhakijoiden todellisuuden välillä erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Parhaimmillaan työvalmentajan tekemän vaikuttamistyön ansiosta työnantajien epärealistiset odotukset työnhakijoiden suhteen muuttuvat. Samalla syntyy kontakteja, joiden kautta työllistyminen matalammallakin kynnyksellä on mahdollista niin työvalmentajan omille asiakkaille kuin laajemminkin.

Aino Bain

Kirjoittaja työskentelee Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-hankkeessa, joka tarjoaa työvalmennusta pitkään työelämän ulkopuolella olleille.


Työ- ja uravalmennusta järjestävät monet eri hankkeet ja toimijat. Voit pyytää ohjausta työvalmennukseen esimerkiksi TE-toimiston virkailijaltasi, jolla on yleensä kattavin kuva alueesi palveluista.