Vapaaehtoistyö ei ole este palkkatyölle

surullinen hymio punaisella

Vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä, myös syöpään sairastuneelle ja siitä parantuneelle. Valitettavasti monen työikäisen sairastuneen toimeentulo vaarantuu vapaaehtoistyön vuoksi.

Osallistuminen vapaaehtoistyöhön yhdessä vertaisten kanssa on antoisaa, kuntouttavaa, eteenpäin vievää sekä työkykyä tukevaa. Järjestötyössä näemme päivästä toiseen verkostojen ja vertaisten merkityksen mielialan ylläpitäjinä.

Julkiset työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut pyytävät harkintansa mukaan työnhakijalta selvitystä vapaaehtoistyöhön osallistumisesta. TE-toimiston ohjeistuksessa sanotaan, että vapaaehtoistyö on palkatonta, ei estä työn vastaanottamista tai tavoitettavissa olemista. Lisäksi todetaan, että jos työskentelee palkatta tehtävissä, joita yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Tätä ohjetta lievennetään kuitenkin niin, että yleishyödyllisissä yhdistyksissä voi tehdä vapaaehtoistyötä, jota yleisesti tehdään työsuhteissa, kunhan se ei kohdistu elinkeinotoimintaan. Voisi päätellä, että järjestöjen tapaamisissa voi siis kaataa kahvia tai vaikka pitää puheenvuoron vertaisena potilastapahtumassa vaarantamatta toimeentuloaan. Kokemuksemme mukaan näin ei kuitenkaan aina ole.

Kun työtön työnhakija asianmukaisesti raportoi vapaaehtoistoiminnastaan TE-viranomaisille, voi hän saada selvityspyynnön. Samalla voi etuisuuksien maksatus katketa. Jäädytetyt tuet saa takaisin, kun selvityksen jälkeen vapaaehtoistoiminta todetaan asianmukaiseksi. Asian ratkeaminen voi kuitenkin viedä jopa puolitoista kuukautta, mikä on pitkä aika ilman tuloja kenelle tahansa, saati ihmiselle, jonka puskurirahastot ovat huvenneet sairauden myötä.

Kokemuksemme mukaan selvityspyynnön lähettämisen perusteet eivät ole yhtenäiset TE-toimistojen välillä. Eikö viranomainen voisi selvittää järjestön verotustiedoista, onko sillä elinkeinotoimintaa?  Eikö myös se, että työstä ei makseta palkkaa, ole viranomaiselle helppo asia todentaa? Nyt todistustaakka jää työttömälle työnhakijalle, joka tekee vapaaehtoistyötä.

Toivomme selkeitä ohjeita siitä, mikä käynnistää selvityspyynnön, jotta pelisäännöt ovat yleisemmin tiedossa. Ohjeiden avaaminen helpottaisi virkailijoiden työmäärää ja työnhakijat säästyisivät taloudelliselta riskiltä osallistuessaan vapaaehtoistyöhön.

Suomen Syöpäpotilaat ry