Yhteistyö on tuonut lisäarvoa Syöpäjärjestöjen toimintaan

Suomen Syöpäpotilaat ry:n “Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hanke kartoitti kyselyllä joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana hankkeen yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä mielipidettä hankkeen toiminnasta, minkälaista yhteistyötä he ovat tehneet sekä miten toimintaa voisi kehittää. Tutustu alla tuloksiin!

Kyselyssä kartoitettiin myös näkemyksiä hankkeen aikaansaamista tuloksista ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Kyselyyn vastasi 23 henkilöä, joista kaikki ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. 

Vastaajista 100 % suosittelisi hankkeen toimintaa työikäisille syöpään sairastuneille sekä hankkeen tarjoamia palveluita ammattilaisille

Vastaajista 87 % oli tutustunut Syopajatyo.fi-sivustoon ja 90 % käyttäjistä koki sivuston hyödylliseksi omassa työssään. Vastaajat kokivat (74 %), että Syöpä ja työ -teeman esiin nostamisella on ollut vaikutusta laajemmin yhteiskunnassa. Sivustoa hyödynnetään tiedon haussa (79 %), asiakkaiden ohjaamisessa sivustolle (42 %), blogien ja uutisten lukemiseen (37 %), tapahtumien seuraamiseen (32 %) sekä esimerkiksi työn sisältöjen kehittämiseen johtamistyössä tai mainostuksessa (11 %).

Hankkeen tulosten ja vaikutusten Top 5 -lista vastaajien mielestä:

 1. Syopajatyo.fi-sivusto: 65 %
 2. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö: 57 %
 3. Vertaistuen monimuotoisuus (paikan päällä, etänä, anonyymi chat): 52 %
 4. Syöpä ja työ -teeman näkyminen mediassa: 48 %
 5. Syöpäjärjestöjen yhteistyö: 35 %

Lähes puolet vastaajista on tutustunut joulukuussa 2019 julkaistuun Esihenkilön tietopakettiin sairastuneen työntekijän tukemiseksi. 

Mitä yhteistyötä on tehnyt hankkeen kanssa?

 • Tapahtumayhteistyö (seminaari, workshop jne.): 48 %
 • Syöpäjärjestöjen yhteistyö: 39 %
 • Jokin muu: 35 % (asiakasryhmät, sponsorointi, yhteinen ryhmätoiminta, yhteistyö rahoittajan kanssa, TE-toimiston tilaisuudet ja tapahtumat, aamukahvi-ideointi, pilateksen tutustumiskurssi)
 • Koulutus (paikan päällä tai etäyhteyden kautta): 17 %
 • Hankkeen toiminnan kehittäminen: 17 %
 • Viestintä tai muu julkaisu (ml. opinnäytetyöt): 17 %
 • Puheenvuoro tai alustus: 13 %
 • Hankkeen palveluiden kehittäminen / Tuotekehitystyö (esim. esihenkilön tietopaketti): 4 %
 • Sisällöntuotanto (esim. blogin kirjoittaminen): 0 %

Miksi on tyytyväinen yhteistyöhön?

Asiakkailla tiedolle tarvetta, saadaan toimintaan mukaan työikäisiä. 

Yhteiset tavoitteet ja tekeminen. Yhteistyötä on helppo tehdä. 

Hanke on hyvin johdettu. Asiantuntijuus.

Aktiivista ratkaisukeskeistä keskustelua. 

Hankehenkilöiden kanssa yhteistyö on sujunut todella mutkattomaksi ja he selvästi edistävät asiaansa.

Sain tuoretta etukäteismateriaalia valmiina.

Viestittely sujui loistavasti, oli lämmin ja ystävällinen ilmapiiri. 

Vastaanotto ystävällistä, tukea antavaa. Ammattitaitoisia ja työstään innostuneita työntekijöitä.

Miksi kokee Syopajatyo.fi-sivuston hyödylliseksi omassa työssään?

 • Aiheeseen hyvin johdattava, päivitetty.
 • Yleissivistävä, antaa uusia näkökulmia sairaan kollegan kokemuksiin.
 • Tietoa itselle ja asiakkaille.
 • Hyvää materiaalia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
 • Ohjausryhmän jäsenenä tiedän missä mennään ja oman työn kautta yhdistyksen työn kehittämisessä.
 • Pääsee seuraamaan mitä projektissa tapahtuu.
 • Saan sieltä hyvää tietoa mm. siitä miten kohdata syöpään sairastunut asiakas.
 • Paljon hyödyllistä informaatiota, linkkejä, tutkimustietoa.

Syntyykö hankkeessa konkreettista tukea työikäisille syöpään sairastuneille?

 • Täysin riittävästi: 22 %
 • Melko riittävästi: 69 %
 • Ei kovinkaan riittävästi: 0 %
 • Ei lainkaan riittävästi: 0 %
 • Ei osaa sanoa: 9 %

Syntyykö hankkeessa konkreettista tukea ammattilaisille?

 • Täysin riittävästi: 31 %
 • Melko riittävästi: 65 %
 • Ei kovinkaan riittävästi: 0 %
 • Ei lainkaan riittävästi: 0 %
 • Ei osaa sanoa: 4 %

Hankkeen tärkeimmät aikaansaannokset ja tulokset?

 1. Syopajatyo.fi-sivusto: 65 %
 2. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö: 57 %
 3. Vertaistuen monimuotoisuus (paikan päällä, etänä, anonyymi chat): 52 %
 4. Syöpä ja työ -teeman näkyminen mediassa: 48 %
 5. Syöpäjärjestöjen yhteistyö: 35 %
 6. Yksilötuen kautta räätälöityjä palveluita: 35 %
 7. Aikaa asiakkaalle: 22 %
 8. Terveisiä työelämästä -blogikirjoitukset: 13 %
 9. Jokin muu: 13 % (Aiheen esille nostaminen. Tiedon ja sitä kautta toivon välittäminen sairastuneille, läheisille ja hoitohenkilökunnalle. Esihenkilön tietopaketti, tietoa ammattilaiselle.Työkaluja alueellisten syöpäyhdistysten neuvontatyöhön.)

Miten toiminta on vaikuttanut laajemmin yhteiskunnassa?

 1. Syöpä ja työ -teema on saanut näkyvyyttä: 89 %
 2. Työnantajat ovat saaneet tietoa: 68 %
 3. Osatyökykyisyys-teema on saanut huomiota: 58 %
 4. Myöhäisvaikutuksia ja kuntoutumista ymmärretään paremmin: 47 %
 5. Mielikuvat syövästä ovat monipuolistuneet: 47 % 
 6. Kaikkien – myös kuntoutujien – työpanoksen tärkeydestä puhutaan enemmän: 42 %
 7. Sosiaaliturvan aukoista ja työn ja etuuksien yhdistämisen vaikeudesta puhutaan enemmän: 37 %
 8. Ammattilaisille on enemmän tarjolla tietoa: 37 %
 9. Syöpäpuhe on alkanut normalisoitua / Syöpään liittyvä tabu on vähenemässä: 32 %
 10. Ihmiset osaavat suhtautua syöpään paremmin: 26 %
 11. Jokin muu: 5 % (Jo se on iso asia, jos se on vaikuttanut Syöpäjärjestöjen tapaan kohdata syöpäpotilaita, kyseessä on kuitenkin Suomen isoin sote-järjestö.)

Mitä mieltä on seuraavasta väitteestä: Julkisen sektorin työllistämispalvelut saavat hankkeen kautta tietoa työikäisten syöpään sairastuneiden erityistarpeista.

 • Täysin samaa mieltä: 9 %
 • Jokseenkin samaa mieltä: 48 %
 • En samaa enkä eri mieltä: 9 %
 • Jokseenkin eri mieltä: 4 %
 • Täysin eri mieltä: 0 %
 • Ei osaa sanoa: 30 %

Mitä mieltä on seuraavasta väitteestä: Työterveyshuollon ammattilaiset saavat hankkeen kautta tietoa työikäisten syöpään sairastuneiden erityistarpeista.

 • Täysin samaa mieltä: 22 %
 • Jokseenkin samaa mieltä: 56 %
 • En samaa enkä eri mieltä: 0 %
 • Jokseenkin eri mieltä: 0 %
 • Täysin eri mieltä: 0 %
 • Ei osaa sanoa: 22 %

Onko viestintä tavoittanut eri toimijoita Syöpä ja työ -teemasta?

 • Täysin samaa mieltä: 18 %
 • Jokseenkin samaa mieltä: 74 %
 • En samaa enkä eri mieltä: 4 %
 • Jokseenkin eri mieltä: 0 %
 • Täysin eri mieltä: 0 %
 • Ei osaa sanoa: 4 %

Syöpäjärjestöjen edustajille: onko työelämähanke vaikuttanut järjestöönne ja työikäisille syöpään sairastuneille tarjottaviin palveluihin?

 1. Yhteistyö on tuonut lisäarvoa toimintaan: 73 %
 2. Järjestö on järjestänyt ryhmiä yhteistyössä hankkeen kanssa: 55 %
 3. Viestintäyhteistyö sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt: 55 %
 4. Yhteistyö on lisääntynyt aikaisempaan verrattuna: 36 %
 5. Järjestö on tarjonnut uudenlaista palvelua itse: 18 %
 6. Muu: 18 % (Tärkeää, että syöpäjärjestöistä saa tukea myös työelämän teemoissa. Hyvä, että tällaista työnjakoa ja koordinaatiota on tehty.)
 7. Järjestö on järjestänyt webinaarin tai muun koulutuksen yhteistyössä hankkeen kanssa: 9 %

Miten toimintaa voisi kehittää (poimintoja)?

Lisää käyntejä työterveyshuoltoon, Kelaan, kuntoutuslaitoksiin (esim. fyysinen kuntoutus painopisteenä). Ammattijärjestöt? Luottamusmiehet?

Toivon, että hyvät materiaalinne jäävät elämään ja niitä päivitetään. Toivon, että toimintanne ja palvelunne saavat vielä isompaa näkyvyyttä ja hyvä toiminta jatkuu.

Voisiko näistä työelämän kysymyksistä järjestää tietoiskuja syöpäjärjestöjen työntekijöille? Esim. etäyhteyksin.

Hankkeessa kehitettyjen toimintamallinen kuvaamista ja toiminnan jalkauttamista laajemmin alueellisiin syöpäyhdistyksiin sekä valtakunnallisiin potilasjärjestöihin. Mahdollista yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa työelämäkysymyksiin liittyen. Tarjota asiakkaille henkilökohtaista tukea, konseptoida tämän tyyppinen toiminta Syöpäjärjestöjen palveluksi työikäisille syöpään sairastuneille.

Uusien menetelmien käyttö hankkeen kehittämiseen mm. palvelumuotoilua, eri projektihallinnon menetelmät työryhmissä käyttöön, moniammatillinen (yli rajojen) osallistujat.

Olette jo nyt hyvin esillä. Seuraava askel olisi päästä TV:n ajankohtaisohjelmiin keskustelemaan aiheesta.

Nykyisten hyväksi koettujen työkalujen kokoaminen ”työkalupakiksi” neuvontahoitajille.

Haasteena on tavoittaa työelämän koukeroissa olevaa väestöä, joten yhteistyön tiivistäminen TE-toimistojen, oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Tämä ehkä uutta hanketta.

Lisää viestintää eli tiedotusta projektista.

Tärkeintä on purkaa yleistyksiä ja nähdä myös syöpään sairastuneiden yksilöllisyys.

En keksi, kun niin paljon olette saaneet aikaiseksi tässä asiassa.

Viesti STEA:lle: Tärkeän toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on tärkeää!